Przejdź do głównej zawartości

Zasiłek dla bezrobotnych po 50 roku życia


Zasiłek dla bezrobotnych po 50


Utrata pracy po pięćdziesiątym roku życia to niełatwa sytuacja. Takie osoby mają prawo do szczególnego wsparcia w urzędzie pracy.


Wyższy zasiłek dla bezrobotnych


Osoby bezrobotne z co najmniej 20-letnim stażem pracy otrzymają zasiłek w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Przez pierwsze 3 miesiące: 988,40 zł brutto (844,44 zł netto), przez kolejne 9 miesięcy - 776,10 zł brutto (673,25 zł netto, czyli na rękę). 

Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych

Właśnie dla osób po pięćdziesiątym roku życia urzędy pracy organizują więcej kursów, np. przygotowujące do zawodu magazyniera czy zawodu sprzedawcy z obsługa asy fiskalnej. Pierwszeństwo w odbyciu kursów mają osoby po pięćdziesiątce, które są bez pracy przez co najmniej 6 miesięcy.

O szczegółowe zasady naboru na kursy należy pytać w urzędzie pracy lub dzwoniąc na Zieloną Linię: 19524.

Po szkoleniach bezrobotni są zatrudniani np. na stanowiskach dofinansowanych przez urząd pracy.

Podstawa prawna:  ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2013 r., poz. 674).


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.