Opieka społeczna zasiłki

Co na plus w zasiłkach z opieki społecznej?

Zmiany dotyczą zasad przyznawania zasiłków z ośrodków pomocy społecznej.

Zasiłki dla osób niepełnosprawnych 

Od 1 stycznia 2017 r. osoby, które wystąpią o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i równocześnie złożą wniosek o zasiłek stały - to zostanie on im przyznany wstecz. Gdy uzyskają orzeczenie o niepełnosprawności, zasiłek ten otrzymają z wyrównaniem.Dla przykładu: 10 stycznia wystąpiłeś o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności ( w tym samym czasie złożyłeś wniosek o zasiłek z opieki społecznej). Gdy decyzję o niepełnosprawności otrzymasz np. 1 kwietnia, to zasiłek dostaniesz od maja z wyrównaniem od 10 stycznia. 

Kwota zasiłku dla osób niepełnosprawnych 

Nadal ustalana jest indywidualnie. Są jednak widełki tego zasiłku. Nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie ani wyższy niż 604 zł miesięcznie.
Uwaga! Do zasiłku są uprawnione osoby samotne o dochodzie do 634 zł netto miesięcznie, a jeśli o zasiłek stara się rodzina - dochód nie powinien przekraczać 514 zł na osobę. 

Zasiłek, gdy urodzi się chore dziecko 

Od 1 stycznia rodzina, w której urodzi się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażająca życiu, otrzyma świadczenie - 4 tys. zł jednorazowo, bez względu na dochody.

Zasiłek wypłaci MOPS i tam należy złożyć wniosek (termin wynosi 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka).  

Komentarze

Popularne posty