czwartek, 10 marca 2016

Jakie zasiłki z pomocy społecznej? 


O pomoc finansową można wystąpić do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej, które wypłacają rożnego rodzaju zasiłki.

Zasiłek pielęgnacyjny 

Otrzyma go m.in.:

  • osoba, która ukończyła 75 lat;
  • osoba niepełnosprawna, która ukończyła i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed kończeniem 21. roku życia. 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składa się w swoim ośrodku pomocy społecznej (druk dostępny na miejscu). Wraz z nim należy złożyć orzeczenie o niepełnosprawności i uwierzytelnioną kopię dokumentu tożsamości.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje m.in. osobie:

  • uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymane. 
Nie zostanie również wypłacony w sytuacji, gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Uwaga! Świadczenie wynosi 153 zł, a jego wysokość zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i je rodziny. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest bezterminowo lub do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 

Zasiłek stały 

Przysługuje osobom:

  • niezdolnym do pracy w związku z wiekiem, które nabyły prawo do emerytury lub
  • całkowicie niezdolnym do pracy, o ile spełniają warunki kryterium dochodowego - 634 zł dla osoby samotnej i 514 zł dla osoby w rodzinie (kwota netto).
Niepełnosprawność trzeba będzie udokumentować, przedstawiając:
  • orzeczenie lekarza orzecznika o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
  • decyzję zaliczenia do I lub II grupy inwalidów;
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Uwaga! Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł ani wyższy niż 529 zł. 


 Zasiłek okresowy 

Jest przyznawany m.in. w przypadku długiej choroby, niepełnosprawności, oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. 

Uwaga! Zasiłek okresowy wypłacany jest w wysokości co najmniej 50% różnicy między podanym wyżej kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub w rodzinie. Zasiłek przysługuje w kwocie 20-418 zł.  

Zasiłek celowy 

Wypłacany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych - m.in. umożliwienia kupna leków, żywności, opału. Jego wysokość jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych gminy. 

Uwaga! W szczególnie uzasadnionych przypadkach ośrodek pomocy społecznej może przyznać tzw. specjalny zasiłek celowy, gdy nawet dochód przekracza limit. 

Wniosek o zasiłek celowy składa się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu. Wraz z nim należy złożyć wile dokumentów (szczegółowy wykaz zostanie wydany w ośrodku). Następnie ośrodek przeprowadzi wywiad środowiskowy, żeby ustalić jaka jest  rzeczywista sytuacja bytowa wnioskującego i podejmie decyzję w kwestii zasiłku.  


0 komentarze:


Popularne posty

Etykiety

adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika