Przejdź do głównej zawartości

Prawa pacjenta w Polsce

Wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta 


Jeśli uważasz, że Twoje prawa - jako pacjenta  - zostały złamane, możesz to za darmo, oficjalnie wyjaśnić z pomocą prawników. Po prostu skieruj stosowny wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta. Niestety, niewiele osób o tym wie i z tego korzysta.Najczęściej wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta kierowane są przez kancelarię odszkodowawcze i pełnomocników pacjentów (adwokatów czy radców prawnych), którzy walczą przed sądem o odszkodowanie, np. za błędy lekarskie.

Uwaga! Jeżeli złożysz stosowny wniosek możesz skorzystać z profesjonalne pomocy prawnej, a w trakcie postępowania wyjaśniającego nie poniesiesz żadnych kosztów z tym związanych. Wnioski z takiego postępowania będą ważnym dowodem w ewentualnej sprawie sądowej. Mówić wprost - bezpłatnie zyskasz oficjalną opinię instytucji państwowej. 

Dlatego też Rzecznik zachęca pacjentów, którzy uważają, ze naruszono ich prawa, by samodzielnie składali stosowne wnioski. Zwłaszcza, że gdy nie korzystają z profesjonalnego pełnomocnika, otrzymują szczegółowe wyjaśnienia oraz wskazówki prawne dotyczące danej sprawy i sytuacji.

Kiedy można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta? 


Można go złożyć m.in. gdy:

  • świadczenie medyczne zostało udzielone bez zachowania należytej staranności wynikającej z aktualnej wiedzy medycznej (np. lekarz nie zlecił odpowiednich badań, co pogorszyło stan zdrowia pacjenta);
  • personel medyczny zachowywał się nieetycznie;
  • nie uzyskałeś jasnych i wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia (lekarz powinien przekazać informacje m.in.: o proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych oraz leczniczych, a także o wynikach leczenia i rokowaniu);
  • odmówiono Ci dostępu do dokumentacji medycznej (np. wydania oryginałów dokumentów ze pokwitowaniem odbioru i za zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu);
  • dokumentacja medyczna była nierzetelnie prowadzona (np. wpisy były nieczytelne). 


Konieczne informacje 


Wniosek możesz pobrać ze strony www.bpp.gov.pl. Możesz też napisać go odręcznie, podając następujące dane:
  • swoje dane osobowe (a jeżeli sprawa nie dotyczy Ciebie również dane osobowe pacjenta);
  • nazwę oraz adres placówki medycznej, której dotyczy sprawa;
  • opis zaistniałej sytuacji;
  • podpis osoby, która składa wniosek.
Wniosek możesz przesłać na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa albo przez elektroniczną platformę ePUAP. 

Przy zgłoszeniach, w których zachodzi prawdopodobieństwo, ze doszło do naruszenia praw pacjenta, Rzecznik rozpocznie postępowanie wyjaśniające. 

W razie pytań lub wątpliwości skorzystaj z bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii dla pacjentów - tel. 800 190 590, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9-21.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.