Przejdź do głównej zawartości

Jak napisać pełnomocnictwo?

Wzór pełnomocnictwa 

Są sytuację, w których potrzebujemy, aby ktoś nas wyręczył w załatwieniu sprawy np. w urzędzie i wtedy trzeba wyrazić zgodę, czyli dać pełnomocnictwo, aby ta osoba występowała w naszym imieniu.
 Uwaga! Pełnomocnictwa można udzielać ustnie, ale niekiedy wymagana jest forma pisemna, a nawet aktu notarialnego (np. przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości).

Pełnomocnictwo może być:
  • ogólne - upoważnienia do dokonania czynności - tzw. zwykłego zarządu, czyli załatwienia codziennych spraw;
  • rodzajowe - do załatwienia czynności określonego rodzaju, np. odbioru korespondencji;
  • szczególne - do dokonania ściśle określonej czynności, np. sprzedaży nieruchomości. 

Pełnomocnictwo - wzór 

1. Dane mocodawcy oraz data.

Po lewej stronie należy podać swoje dane z numerem PESEL. Po prawej wpisz datę sporządzenia pełnomocnictwa. 

2. Treść dokumentu.

Tutaj należy podać dane osoby, którą upoważniamy, łącznie z numerem jej dowodu osobistego. Określamy, w jakiej sprawie ma nas reprezentować. Trzeba też napisać, czy pełnomocnictwo może zostać odwołane i z jakiego powodu. 

3. Czytelny podpis.

Na dole pełnomocnictwa podpisujemy si e odręcznie, bo inaczej dokument będzie nieważny. Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.