Kiedy urlop okolicznościowy?

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?


Każdy pracownik ma prawo skorzystać z urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy od całkowitego stażu pracy.

Jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, to przysługuje mu 20 dni urlopu, jeżeli pracuje 10 lat i dłużej - 26 dni.

Oprócz tego ma także dodatkowe urlopowe przywileje.  Jednym z nich jest urlop okolicznościowy.

Urlop okolicznościowy


Należy się pracownikowi, gdy w najbliższej rodzinie jest ślub lub pogrzeb. Także gdy urodzi mu się dziecko. Wymiar tego urlopu zależy od stopnia pokrewieństwa z osobą, której dotyczy uroczystość.

Są to płatne dni wolne, które udzielane są pracownikowi ze względu na szczególne okoliczności.

2 dni urlopu okolicznościowego:
  • na własny ślub;
  • jeśli urodzi się nam dziecko;
  • na pogrzeb małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma albo macochy.

1 dzień urlopu:


  • na ślub dziecka;
  • na pogrzeb siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka;
  • na pogrzeb innej osoby (nawet obcej), jeśli była na naszym utrzymaniu i pozostawała pod bezpośrednią opieką.

Uwaga!  Urlop okolicznościowy może byc udzielony pracownikowi niekoniecznie w dniu uroczystości, ale i w innym terminie (np. dzień po ślubie).

Ważne! Pracownik ma obowiązek okazać dokument upoważniający go do skorzystania z urlopu okolicznościowego, np. odpis skrócony aktu zgonu bliskiej osoby, zaświadczenie z USC.

Wezwanie do sadu, na policję ...


I także do prokuratury w charakterze świadka - jeśli pracownik je otrzyma, to na jego podstawie pracodawca powinien go zwolnić, bez konieczności udzielania mu urlopu na piśmie.

Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pacy (DzU nr 60/1996, poz. 281 ze zm). 


Komentarze

Popularne posty