Zasady bezpiecznej pracy przy komputerze

Obowiązki pracodawcy związane z pracą przy komputerze

Praca przy komputerze

Obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników związane z pracą przy komputerze wynikają z rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973).

Obecnie bardzo rzadkie są już stanowiska pracy, na których nie używane są komputery.  Nieraz jest tak, że pracownik nie odchodzi od niego przez 6 do 8 godzin.

Pamiętaj! Należy robić sobie częste przerwy, by oczy odpoczęły.No, ale niestety w pracy różnie bywa....

Pracodawca powinien mieć świadomość tego,że nie wystarczy tylko wyposażyć stanowiska pracy w komputery i żądać od załogi  określonych czynności, bo nawet popsuty od komputera wzrok nie jest tylko sprawą pracownika.

Wspomniane wyżej rozporządzenia zawiera następujące punkty:

1) Miejsce pracy z komputerem musi spełniać minimum wymagań BHP oraz ergonomii. Chodzi tu m.in. o:
  • jakość monitora;
  • rodzaj klawiatury;
  • stołu, krzesła;
  • innego sprzętu, oświetlenia itp.
2) Trzeba zapewnić pracownikom łączenie przemienne pracy przy obsłudze monitora ekranowego z innymi rodzajami zajęć, które nie obciążają wzroku i ciała.

Nieprzerwana praca przy monitorze może trwać najwyżej godzinę, a potem należy się pracownikowi 5-minutowa przerwa, która jest wliczana do czasu pracy.

3) Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza i wynikami m.in. okulistycznych badań okresowych.

Często i najprościej jest tak, ze pracownik przynosi pracodawcy rachunek za okulary ochronne i wtedy ma zwrócone pieniądze, na ogól do ustalonego w niej limitu, np. 150 czy 200 zł.

Jeżeli pracownik używa służbowo monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, to ma on prawo oczekiwać, że firma zafunduje mu np. stosowne okulary.

Pracodawcy, także dla dobra swego przedsiębiorstwa, powinni dbać o zdrowie załogi.

Pracownicy nie przyznają się zbyt często do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych pracy przy komputerze.

Pamiętaj! Nie można się obawiać i zawsze należy się upominać o należną nam opiekę oraz zwrot części poniesionych kosztów.

Komentarze

Popularne posty