Przejdź do głównej zawartości

BHP w pracy

Przestrzeganie BHP w pracy

BHP - ten skrót oznacza Bezpieczeństwo i Higienę Pracy. Znając zasady BHP pracownik będzie wiedział, jak zadbać w pracy o bezpieczeństwo, zdrowie i życie zarówno swoje, ja i pracujących z nim ludzi.
Szkolenie BHP

Przed rozpoczęciem pracy trzeba odbyć dwa szkolenia BHP:

 • pierwsze szkolenie jest instruktarzem ogólnym, podczas którego pracownik poznaje ogólne zasady BHP;
 • drugie szkolenie jest instruktażem stanowiskowym, podczas którego pracownik dowiaduje między innymi jak obsługiwać maszynę na której będzie pracował.

Co pewien czas pracodawca organizuje szkolenia, na których  przypominane są zasady BHP. Są to tzw. szkolenia okresowe.

Pracodawca podpisując z pracownikiem umowę o pracę ma wobec niego obowiązki w zakresie BHP.

I tak:

 • powinien przygotować stanowisko pracy tak, by nie zagrażało życiu i zdrowiu pracownika;
 • powinien poinformować pracownika o niebezpieczeństwach oraz o tym, jak sobie radzić w przypadku zagrożenia;
 • powinien pracownikowi zapewnić odzież ochronną (fartuch, okulary, rękawice, kask).

Pracownik również ma obowiązki związane z BHP:

 • powinien wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny dla siebie i innych;
 • powinien stosować się do poleceń pracodawcy i kierownika;
 • powinien uczestniczyć w szkoleniach BHP;
 • powinien wykonywać badania lekarskie;
 • powinien dbać o porządek w miejscu pracy
 • powinien nosić odzież ochronną;
 • powinien natychmiast powiadomić pracodawcę lub kierownika o wypadku w zakładzie pracy.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód
1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.