Wzór planu urlopów

Planowanie urlopów wypoczynkowych

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów wypoczynkowych ustalany jest przez pracodawcę, który bierze przy tym pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.
Pamiętaj! Planem urlopów nie obejmuje się się części urlopu, który udzielany jest pracownikowi zgodnie z art. 1672 .
Pracodawca nie ustala planu urlopów wypoczynkowych, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę (tyczy się to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa). W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu wypoczynkowego z pracownikiem ((tyczy się to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa).

Plan urlopów wypoczynkowych podawany jest do wiadomości pracowników w sposób, który jest przyjęty u danego pracodawcy. 

Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dotyczy to także pracownika-ojca, który wychowuje dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Plan urlopów wypoczynkowych

Komentarze

Popularne posty