Przejdź do głównej zawartości

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym

Pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje z nim stosunek pracy, a jest on uprawniony do kolejnego urlopu wypoczynkowego, przysługuje urlop:

u dotychczasowego pracodawcy, a jego wymiar jest proporcjonalny do przepracowanego danego pracodawcy okresu w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracy wykorzystał on urlop wypoczynkowy w przysługującym mu lub wyższym wymiarze;
  • u kolejnego pracodawcy, a jego wymiar jest proporcjonalny do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (zatrudnienie na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego) lub proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (zatrudnienie na czas krótszy niż  do końca danego roku kalendarzowego).


W przypadku, gdy okres zatrudnienia przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, to wymiar urlopu pracownika, który powraca do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego jest proporcjonalnie obniżany. Wyjątkiem jest wykorzystanie przez pracownika przed rozpoczęciem tego okresu urlopu wypoczynkowego w przysługującym mu lub wyższym wymiarze.

Jeżeli pracownik przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższy niż ten, który mu przysługuje, to u kolejnego pracodawcy przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiednio niższym.

Pamiętaj! Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym może być jednak niższy niż ten, który wynika z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców. 

Zasady, który dotyczą udzielania urlopów wypoczynkowych w wymiarze proporcjonalnym stosowane są odpowiednio do pracownika, który podejmuje u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał stosunek pracy z poprzedni pracodawcą.

Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym nabywany jest przez pracownika , który powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

a) urlopu bezpłatnego;
b) urlopu wychowawczego;
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;
d) tymczasowego aresztowania;
e) odbywania kary pozbawienia wolności;
f) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Gdy okres ten przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, to to wymiar urlopu pracownika, który powraca do pracy  w ciągu tego samego roku kalendarzowego jest proporcjonalnie obniżany. Wyjątkiem jest wykorzystanie przez pracownika  przed rozpoczęciem tego okresu urlopu wypoczynkowego w przysługującym mu lub wyższym wymiarze.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.