Okresy rozliczeniowe czasu pracy

Jakie można stosować okresy rozliczeniowe czasu pracy?

Koniec ustawy antykryzysowej jest powodem tego, że pracodawcy nie mogą już skorzystać z możliwości wydłużenia rozliczeniowego czasu pracy na zasadach, które przewidywane były w tej ustawie.

Pamiętaj! Pracodawca obecnie musi opierać się na przepisach kodeksu pracy regulujących tę kwestię.
Jako podstawowy okres rozliczeniowy czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy przyjmuje się okres nieprzekraczający czterech miesięcy.

Pamiętaj! Pracodawca wyjątkowo może go wydłużyć do 6 lub 12 miesięcy. 

W przypadku systemów czasu pracy wprowadzanych na wniosek pracownika, również ze względu na to,że przewidywana w nich jest możliwość wykonywania pracy w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu godzin na dobę, stosuje się ochronny dla pracowników jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.  

Jak wybrać właściwy okres rozliczeniowy czasu pracy?


System podstawowy czasu pracy (podstawa prawna: art. 129 k.p.)

Obowiązujący okres rozliczeniowy:

 • do 4 miesięcy - stosuje się w każdym przypadku;
 • do 6 miesiecy - stosuje się w rolnictwie i hodowli oraz przy pilnowaniu mienia lub osób;
 • do 12 miesięcy - stosuje się w rolnictwie i hodowli oraz przy pilnowaniu mienia lub osób, gdy uzasadnione jest to dodatkowo nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi, które maja wpływ na przebieg procesu pracy.
System równoważny czasu pracy (podstawa prawna: art. 135 k.p.)

Obowiązujący  okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca - stosuje się w każdym przypadku.
System równoważnego czasu pracy przy pilnowaniu osób lub ochronie mienia, w zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych (podstawa prawna: art. 137 k.p.)

Obowiązujący okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca - stosuje się w każdym przypadku;
 • do 3 miesięcy - stosuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
 • do 4 miesięcy- stosuje się przy pracach, które są uzależnione od pory roku lub warunków atmosferycznych.
System pracy w ruchu ciągłym (podstawa prawna: art.138 k.p.)

Obowiązujący okres rozliczeniowy:

 •  do 4 tygodni - stosuje się w każdym przypadku.
System przerywanego czasu pracy (podstawa prawna: art. 139 k.p.)

Obowiązujący okres rozliczeniowy:

 •  do 4 miesięcy - stosuje się w każdym przypadku.
System zadaniowego czasu pracy (podstawa prawna: art. 140 k.p.)

Obowiązujący okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca - stosuje się w każdym przypadku.
System skróconego tygodnia pracy (podstawa prawna:  art. 142 k.p.)

Obowiązujący okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca - stosuje się w każdym przypadku.
System pracy weekendowej (podstawa prawna: art. 144 k.p.)

Obowiązujący okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca - stosuje się w każdym przypadku.

Komentarze

Popularne posty