Umowa zlecenie prawa pracownika

środa, 14 sierpnia 2013


Plusy i minusy umowy zlecenie


Podejmując pracę na zlecenie, trzeba liczyć się z tym, że niestety nie będą nam przysługiwać urlopu: wypoczynkowy, macierzyński, bezpłatny, wychowawczy ani okolicznościowy, nie będziemy mieli również prawa do zwolnień  na opiekę nad dzieckiem.


Uwaga! Umowa zlecenia nie jest bowiem regulowana przed kodeks pracy, a cywilny. 

Podpisując umowę zlecenia należy sprawdzić, czy podane są w niej konkretne czynności, jakie będziemy wykonywali, oraz na jaki okres zostaje zawarta. Musi być w niej podana kwota wynagrodzenia oraz termin jego wypłacania (nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca, po miesiącu pracy).

Powinien być też określony okres wypowiedzenia, gdyby pracodawca chciał się z nami rozstać.

Z jakich przywilejów można skorzystać na zleceniu?


Warto wynegocjować urlop wypoczynkowy, bo nie ma przeszkód prawnych, by taki zapis znalazł się w umowie zlecenia.Ważne jest też, ile dni wolnych będzie nam przysługiwać w trakcie trwania umowy.

Gdyby pracodawca zażądał od nas, by przed podjęciem pracy zrobić badania, w umowie powinien znaleźć się zapis, ze firma je sfinansuje. Należy też pamiętać o tym, ze firma, w której działa fundusz socjalny, może nam przyznać prawo do korzystania z tych środków.

Gdy pracujemy na umowę zlecenia, niektóre czynności możemy wykonywać poza siedzibą swojej formy (np. papierkową pracę biurową - w domu).

Jakie składki od umowy zlecenia?


Jeśli nie pracujemy na etacie i mamy tylko jedno zlecenie - to pracodawca obowiązkowo opłaca składki: emerytalną, rentową oraz zdrowotną.

Natomiast jeśli pracujemy na etacie i zlecenie mamy u własnego pracodawcy, to wtedy muszą być od niego odprowadzone wszystkie składki do ZUS. Jeśli jesteśmy na etacie, ale zlecenie mamy w obcej firmie, obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna.


Prześlij komentarz
 

Etykiety

akta osobowe pracownikówawans w pracybadania pracowniczebrak umowy o pracęchoroby zawodoweco to jest stosunek pracyCVczas pracydane osobowe pracownikadodatki do wynagrodzeńdodatkowy urlop macierzyńskidziałalność gospodarczaemeryturaemeryturygodziny nadliczboweikeikzekapitał początkowykara dla pracownikakara porządkowakarta nauczycielakodeks pracy stosunek pracykontrola na zwolnieniu lekarskimkontrola pracownikówkoszty sądowekwalifikacje zawodowe pracownikamanager doskonałymenadżermobbingmotywacja pracownikównawiązanie stosunku pracyobrona przed dyskryminacjąochrona emerytalnaochrona przedemerytalnaodpowiedzialność pracownikaodprawa pośmiertnaofeokres przedemerytalnyopieka nad dzieckiempaństwowa inspekcja pracypieniądze z unii europejskiejpodróż służbowapodstawowe zasady prawa pracypodwyżka w pracypraca na czarnopraca przy komputerzepraca w Irlandiipraca w niedzielepraca w niemczechpraca w porze nocnejpraca w szczególnych warunkachpraca w świętopraca za granicąpracownik młodocianypracownik na chorobowymprawa pracownikaprawo pracyprywatny samochód osobowyprzepisy BHPprzerwa na karmienieprzerwa w pracyprzerwy w pracyprzywrócenie do pracyregulamin pracyregulamin wynagradzaniarentyrozmowa kwalifikacyjnaskładki zusskładniki wynagrodzenia za pracęstan nieczynny nauczycielastanowisko pracystosunek pracystosunek pracy definicjasystemy czasu pracyszukanie pracysąd pracytelepracatelepraca kodeks pracytemperatura w miejscu pracytrzynasta pensjaukład zbiorowy pracyumowa o dziełoumowa o pracęumowa o pracę na zastępstwoumowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracyumowa z nianiąumowa zleceniaumowa zlecenieumowy cywilnoprawneumowy o pracęurlop bezpłatnyurlop macierzyńskiurlop na opiekę nad dzieckiemurlop na żądanieurlop ojcowskiurlop okolicznościowyurlop rodzicielskiurlop szkoleniowyurlop wychowawczyurlop wypoczynkowyustalenie wynagrodzenia za pracęwarunki zatrudnieniawczasy pod grusząwcześniejsza emeryturawolontariatwynagrodzenie chorobowewynagrodzenie za pracęwynagrodzenie za urlopwypadek w pracywypowiedzenie umowy o pracęwypowiedzenie zmieniającewłoskie prawo pracyzarabianie na emeryturzezasady prawa pracyzasiłek chorobowyzasiłek dla bezrobotnychzasiłek macierzyńskizasiłek opiekuńczyzatrudnianie cudzoziemcówzatrudnianie młodocianychzawieszona emeryturazaświadczenie o zarobkachzaświadczenie o zatrudnieniuZFŚSzostać kierownikiemZUSzwolnienie chorobowezwolnienie grupowezwolnienie grupowe pracownikówzwolnienie lekarskiezwolnienie pracownikaśrodki trwałeświadczenie przedemerytalneświadectwo pracy