czwartek, 17 lipca 2014

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania emerytury?


W pierwszej kolejności należy wskazać sąd, do którego kierowane będzie odwołanie, a także organ za pośrednictwem którego jest ono składane.




Uwaga! Dla prawidłowego określenia tych danych pomocna jest decyzja, która podlega zaskarżeniu. W pouczeniu powinna ona wskazywać właściwy sąd. Od decyzji w sprawie emerytury wnosi się odwołanie do sądu okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.  

Następnie wpisuje się imię i nazwisko oraz adres osoby odwołującej się, a jeśli nie działa ona osobiście, trzeba oznaczyć przedstawiciela ustawowego  lub pełnomocnika. Należy określić miejsce zamieszkania osoby odwołującej się, jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. 

Uwaga! Pismo powinno być zatytułowane przy użyciu np. określenia, że jest to odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury.

Zaskarżoną decyzję należy oznaczyć, a  przede wszystkim trzeba wskazać organ, który wydał decyzję, datę jej wydania, a także numer lub znak sprawy.

W odwołaniu należy zwięźle określić dlaczego jest składane. Odwołujący się powinien określić. czy żąda uchylenia czy też zmiany w całości lub w części decyzji ZUS.

Uwaga! Jeżeli przyznanie świadczenia emerytalnego uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy, a podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, sąd odrzuci odwołanie, jeżeli osoba zainteresowana nie wniosła sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej ZUS i odwołanie to jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia.

Uzasadnienie odwołania  od decyzji ZUS w sprawie emerytury 



Trzeba tutaj jasno określić i zwięźle uzasadnić zarzuty i wnioski. W przypadku zarzutów po prostu wystarczy wskazać wadliwość decyzji (np. że ZUS pominął przy ustalaniu stażu wymaganego do nabycia uprawnień emerytalnych pewien okres zatrudnienia).

Uwaga! Uzasadnienie jest bardzo ważne, ale powinno być krótkie i konkretne. Treść uzasadnienia jest oczywiście zależna od okoliczności danej sprawy. Jeśli np. odwołujący wskaże, że ZUS pominął okres zatrudnienia, który w jego ocenie powinien być uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury, to wtedy w uzasadnieniu powinien określić, o jaki okres chodzi oraz przytoczyć argumenty, które będą przemawiać za jego uwzględnieniem, a w miarę potrzeby także dowody. 

Odwołanie należy własnoręcznie podpisać  albo powinien to zrobić przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. Odwołanie należy wnieść do oddziału ZUS w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji

Podstawa prawna:

 • art. 83 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)
 • .art. 477 [8]-477 [14] ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 • art. 14 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227).


  0 komentarze:


  Popularne posty

  Archiwum bloga

  Etykiety

  adwokat akt oskarżenia akta osobowe pracowników alimenty asystent rodziny awans w pracy badania pracownicze bank bank centralny bezpłatne leki bik brak umowy o pracę budżet domowy choroby zawodowe co to jest stosunek pracy CV czas pracy dane osobowe pracownika darowizna deweloper długi spadkowe dodatek mieszkaniowy dodatki do wynagrodzeń dodatkowy urlop macierzyński dokumenty zastrzeżone dowód osobisty działalność gospodarcza dziedziczenie dzienny dom opieki egzekucja alimentów ekonomiczna jazda eksmisja emerytura emerytury firma windykacyjna forex fundusz inwestycyjny gara na forex giełda godziny nadliczbowe gospodarstwo agroturystyczne gwarancja historia kredytowa ike ikze inwestowanie na forex inwestowanie w złoto kapitał początkowy kara dla pracownika kara porządkowa karta dużej rodziny karta kredytowa karta nauczyciela kodeks pracy stosunek pracy komornik kontakty z dzieckiem konto bankowe konto osobiste konto oszczędnościowe kontrola na zwolnieniu lekarskim kontrola pracowników koszty sądowe kredyt kredyt studencki księga przychodów i rozchodów kwalifikacje zawodowe pracownika licytacja komornicza licytacja komornicza mieszkania lokata manager doskonały menadżer mieszkanie mobbing motywacja pracowników nawiązanie stosunku pracy numer telefonu obligacje obligacje skarbowe obrona przed dyskryminacją ochrona emerytalna ochrona przedemerytalna odpowiedzialność pracownika odprawa pośmiertna odstąpienie od umowy odszkodowanie ofe ogłoszenie upadłości ogrzewanie domu okres przedemerytalny opieka opieka nad dzieckiem opieka społeczna oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy oszustwo państwowa inspekcja pracy pełnomocnictwo pieniądze z unii europejskiej pit-11 podatek od nieruchomości podróż służbowa podstawowe zasady prawa pracy podwyżka w pracy podział majątku wspólnego polski bank pomoc prawna pomoc prawnika pomoc społeczna porada prawna postępowanie nakazowe powództwo pozew pożyczka pożyczki praca na czarno praca przy komputerze praca w Irlandii praca w niedziele praca w niemczech praca w porze nocnej praca w szczególnych warunkach praca w święto praca za granicą pracownica w ciąży pracownik młodociany pracownik na chorobowym prawa pacjenta prawa pracownika prawo konsumenckie prawo pracy prywatny samochód osobowy przemoc domowa przepisanie domu przepisy BHP przerwa na karmienie przerwa w pracy przerwy w pracy przywrócenie do pracy rachunki za prąd regulamin pracy regulamin wynagradzania rejestracja telefonu renty rękojmia rozdzielność majątkowa rozmowa kwalifikacyjna rozwód rzecznik praw pacjenta samochód sanatorium z nfz sanatorium z zus sąd sąd pracy separacja składki zus składniki wynagrodzenia za pracę spadek spółdzielnia socjalna sprzedaż mieszkania stan nieczynny nauczyciela stanowisko pracy stosunek pracy stosunek pracy definicja system dokumenty zastrzeżone systemy czasu pracy szukanie pracy środki trwałe świadczenia opiekuńcze świadczenie przedemerytalne świadectwo pracy świadek telefon telepraca telepraca kodeks pracy temperatura w miejscu pracy testament transport sanitarny trzynasta pensja ubezpieczenie ubezpieczenie oc układ zbiorowy pracy ulga na dziecko ulga rehabilitacyjna ulgi podatkowe umorzenie postępowania umowa dożywocia umowa najmu umowa o dzieło umowa o pracę umowa o pracę na zastępstwo umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umowa z nianią umowa zlecenia umowa zlecenie umowy cywilnoprawne umowy o pracę url urlop bezpłatny urlop macierzyński urlop na opiekę nad dzieckiem urlop na żądanie urlop ojcowski urlop okolicznościowy urlop rodzicielski urlop szkoleniowy urlop wychowawczy urlop wypoczynkowy usługi opiekuńcze ustalenie ojcostwa ustalenie wynagrodzenia za pracę uzdrowisko z nfz użytkowanie wieczyste warunki zatrudnienia wczasy pod gruszą wcześniejsza emerytura włoskie prawo pracy wolontariat wydziedziczenie wyłudzenie kredytu wynagrodzenie chorobowe wynagrodzenie za pracę wynagrodzenie za urlop wynajmem mieszkania wypadek w pracy wypowiedzenie umowy o pracę wypowiedzenie zmieniające wyrok nakazowy zabezpieczenie alimentów zachowek zakupy w internecie zarabianie na emeryturze zasady prawa pracy zasiedzenie zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych zasiłek macierzyński zasiłek opiekuńczy zasiłek pogrzebowy zasiłki zaświadczenie o zarobkach zaświadczenie o zatrudnieniu zatrudnianie cudzoziemców zatrudnianie młodocianych zawieszona emerytura zażalenie ZFŚS zmiana nazwiska zostać kierownikiem ZUS zwolnienie chorobowe zwolnienie grupowe zwolnienie grupowe pracowników zwolnienie lekarskie zwolnienie pracownika