Przejdź do głównej zawartości

Pozew o podwyższenie alimentów wzór

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów? 


O podwyższenie alimentów można wystąpić w następujących sytuacjach:

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów 


Pozew o podwyższenie alimentów można uzasadnić np. tym, że dziecko zaczęło chodzić do szkoły na zajęcia dodatkowe - i wzrosły wydatki na jego utrzymanie.

Uwaga! Należy też napisać, jakie ponosi się opłaty za czynsz, energię, gaz. 

Do sądu trzeba przygotować dwa egzemplarze pozwu z podwójną liczbą załączników (m.in. kopie faktur i rachunków potwierdzających wydatki na dziecko). Jeden komplet sąd przesyła stronie pozwanej.

Do jakiego sądu składa się pozew o podwyższenie alimentów? 


O zmianę wysokości alimentów należy wystąpić do sadu rejonowego do wydziału rodzinnego (w miejscu zamieszkania dzieci lub pozwanego).

Uwaga! Wszystkie sprawy o alimenty są zwolnione od kosztów sądowych. 


Wzór pozwu o podwyższenie alimentów  Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.