Przejdź do głównej zawartości

Wzór planu urlopów

Planowanie urlopów wypoczynkowych

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów wypoczynkowych ustalany jest przez pracodawcę, który bierze przy tym pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.
 Pamiętaj! Planem urlopów nie obejmuje się się części urlopu, który udzielany jest pracownikowi zgodnie z art. 1672 .

Pracodawca nie ustala planu urlopów wypoczynkowych, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę (tyczy się to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa). W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu wypoczynkowego z pracownikiem ((tyczy się to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa).

Plan urlopów wypoczynkowych podawany jest do wiadomości pracowników w sposób, który jest przyjęty u danego pracodawcy. 

Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dotyczy to także pracownika-ojca, który wychowuje dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Plan urlopów wypoczynkowych

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.