Popularne posty

Przechowywanie dokumentów w domu – jak długo to robić?

Przechowywanie dokumentów w domu

Dokumenty zostawiamy z myślą, że może jeszcze się przydadzą. Jednak wiele z nich po latach traci ważność. Dlatego warto wiedzieć, które dokumenty i kiedy warto usunąć z domowego archiwum?

Dokumenty podatkowe

Dokumenty takie jak kopie rocznych rozliczeń podatkowych, faktury, rachunki i inne dokumenty związane ze skorzystaniem z ulgi podatkowej, elektroniczne czy pocztowe dowody nadania powinieneś trzymać przez okres 5 lat, ponieważ w ciągu tego czasu Urząd Skarbowy może od Ciebie żądać ich okazania.

Uwaga! Termin ten liczony jest od dnia złożenia dokumentów (czyli np. zeznanie podatkowe za 2020 r. oraz związane z nim dokumenty, złożone w marcu 2021 r., powinieneś trzymać do końca 2026 r.).

Rachunki i potwierdzenia zapłaty

Zwłaszcza za takie usługi okresowe jak czynsz, energia, media czy abonament, trzymaj przez 3 lata. Po tym czasie rachunki się przedawniają i usługodawca nie może wobec Ciebie dochodzić żadnych roszczeń z tytułu niewniesionych opłat.

Uwaga! Przez cały ten czas trzymaj zawarte umowy (to ważne!). Wprawdzie możesz uzyskać je również od instytucji, z którą je podpisałeś, jednak zwykle wiąże się z tym dodatkowa opłata a zazwyczaj także wydłużony czas oczekiwania.

Okres 3 lat obowiązuje także w przypadku dowodów wpłat alimentów, a także w przypadku polis dotyczących mienia (mieszkania czy garażu).

Umowy kredytów i pożyczek

Potwierdzenia uiszczenia rat kredytu czy pożyczki warto trzymać do momentu, w którym nie otrzymasz z banku lub firmy pożyczkowej zaświadczenia o całkowitej spłacie zobowiązania. Gdy je dostaniesz, potwierdzenia możesz wyrzucić, natomiast samo zaświadczenie z banku warto zachować na kolejnych 10 lat.

Paragony i gwarancje

Dokumenty potwierdzające zakup (paragony, ale i dowody wpłaty czy potwierdzenia płatności kartą) przechowuj przez 2 lata na wypadek rękojmi (niektóre produkty objęte są roczną rękojmią). W przypadku gwarancji okres przechowywania jest zależny od długości okresu gwarancji, na jaki została ona udzielona.

Uwaga! Niepotrzebne dokumenty należy skrupulatnie zniszczyć np. w niszczarce, gdyż zawierają ważne informacje o Tobie.

Te dokumenty zachowaj bezterminowo!

  • akty stanu cywilnego;
  • majątkowe (np. akty własności kupna lub sprzedaży nieruchomości, akty darowizny);
  • potwierdzające wykształcenie (ostatnie świadectwo szkolne, dyplom studiów, kursy, szkolenia);
  • zawodowe (świadectwa pracy, umowy o pracę);
  • polisa na życie.  

Komentarze

Czytaj także...

Czytaj także...