Wakacje a koronawirus – wyjazd na kolonie i obozy 2020

Wakacje a koronawirus

W tym roku tylko nie liczni rodzice zdecydowali się na organizację wakacyjnego wypoczynku dla dzieci. Wszystko przez wymogi sanitarne, które musi spełnić nie tylko ośrodek, lecz także organizatorzy, oferując dzieciom odpowiedni program wypoczynku.

Czego rodzice i dzieci mogą spodziewać się na miejscu?

Wakacyjny wypoczynek tylko w małych grupach


To podstawa. By zapewnić bezpieczeństwo sanitarne, organizatorzy muszą podzielić uczestników na grupy 12-osobowe (w przypadku dzieci w wieku do 10 lat) oraz 14-osobowe w przypadku dzieci starszych.

W obrębie tych grup uczestnicy kolonii, powinni być zakwaterowani, mieć prowadzone zajęcia, a także razem jadać posiłki. Kontakt pomiędzy grupami przebywającymi na tych samych koloniach ma być ograniczony do minimum, a to znaczy, że po każdych zajęciach pomieszczenie musi być sprzątnięte, wywietrzone, zdezynfekowane.

Ta sama zasada dotyczy stołówki, dlatego w miarę możliwości posiłki powinny być wydawane zmianowo, by personel miał czas na dezynfekcję stolików, poręczy i krzeseł. Zastawa stołowa powinna być myta w temperaturze minimum 60 st. C.

Jeśli posiłki są dostarczane przez firmę cateringową, rekomendowane są jednorazowe sztućce i pojemniki. Podczas obozu nie będą tęż wskazane odwiedziny opiekunów, poza sytuacjami pilnymi.

Zakwaterowanie i plan zajęć na koloniach i obozach


Liczba osób zakwaterowanych w tym samym pokoju nie może przekroczyć 4, przy zapewnieniu każdemu z nich powierzchni co najmniej 4 m.kw. Taki sam metraż ma przypadać na jedno dziecko podczas organizacji zajęć w grupach.

Niestety, większość atrakcji oferowanych poza ośrodkiem będzie dla obozowiczów niedostępna. Zwłaszcza jeśli znajdują się one w obiektach zamkniętych i korzystają z nich osoby postronne. Na plaży obozowicze muszą mieś osobno wydzieloną przestrzeń do rekreacji.

Organizatorzy wypoczynku powinni także zapewnić uczestnikom stałą obecność bądź możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza. W razie wystąpienia objawów u któregokolwiek z uczestników, muszą dysponować pomieszczeniem przeznaczonym na izolatorium, a rodzic powinien zjawić się po dziecko w ciągu 12 godzin.  

Jak sprawdzić organizatora wakacji dla dzieci?


Każdy organizator wypoczynku musi zgłosić wyjazd do kuratorium oświaty (właściwego ze względu na siedzibę organizatora). W zgłoszeniu powinien podać dane dotyczące miejsca wypoczynku., liczby uczestników, kadry oraz programu. Musi także zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy z kuratorium, straży pożarnej czy sanepidu mogą przeprowadzić kontrolę przed obozem, jak i w czasie jego trwania. Czy organizator wypoczynku dopełnił formalności, sprawdzisz na rządowej stronie wypoczynek.men.gov.pl

Komentarze

Popularne posty