Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna. Jak skorzystać z tej ulgi?

Masz dom jednorodzinny i zamierzasz go docieplić, wymienić okna lub pie na bardziej ekologiczny? Część poniesionych na to kosztów możesz odzyskać dzięki uldze termomodernizacyjnej.

Nie dostaniesz tych pieniędzy wprost, ale wrócą do Ciebie, bo zapłacić mniejszy podatek dochodowy lub dostaniesz dzięki temu jego zwrot.

Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystasz, jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego:
 • według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%);
 • masz 19% stawki podatku liniowego;
 • opłacasz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Co odliczysz dzięki uldze termomodernizacyjnej?

Rozliczysz wydatki nie tylko na zakup materiałów budowlanych czy urządzeń, ale również za robociznę (np. montaż okien). Wykaz prac i urządzeń podany jest w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju (Dz.U. z 2018 r., poz. 2489).  Możesz odliczyć m.in. wydatki:
 • stolarkę zewnętrzną (okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe i zewnętrzne, bramy garażowe;
 • docieplenie ścian, płyt balkonowych i fundamentów;
 • węzeł cieplny wraz  z programatorem temperatury;
 • kocioł kondensacyjny gazowy lub olejowy wraz ze sterowaniem;
 • przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • pompę ciepła;
 • kolektor słoneczny;
 • system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza.
Jeśli wydatki poniosłeś w zeszłym roku, ulgę termomodernizacyjną rozliczasz w tym roku, wypełniając PIT. Możesz z niej też skorzystać w kolejnych latach. Odliczenia dokonujesz od podstawy obliczenia podatku (dochodu). Wraz z zeznaniem PIT należy złożyć wypełniony formularz PIT/O.

Maksymalnie możesz odliczyć 53 tys. zł. Niewiele osób stać jednorazowo na taki wydatek, ale ulgę termomodernizacyjną możesz rozłożyć na kilka lat i stopniowo ulepszać swój dom.
Uwaga! Warunkiem jest to, ze koniec prac musi nastąpić w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek. W przypadku małżonków limit dotyczy każdego z nich odrębnie, tak więc i Ty, Twój małżonek możecie skorzystać z odliczenia do 53 tys. zł. 

Jakich domów dotyczy ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Może być to dom wolno stojący, bliźniak lub dom z zabudowie szeregowej czy grupowej.

Ulga dotyczy też domów, w których jest jedno mieszkanie oraz lokal użytkowy - o ile nie zajmuje on więcej niż 30% powierzchni budynku.

Komentarze

Popularne posty