Świadczenie pielęgnacyjne na opiekę nad rodzicami

Świadczenie pielęgnacyjne na rodziców

W tym roku wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i teraz wynosi ono 1830 zł miesięcznie. To świadczenie należy Ci się, gdy nie możesz podjąć pracy lub musiałeś z niej zrezygnować, by opiekować się bliskim członkiem rodziny.

Także wówczas, gdy dotyczy to dziecka, męża/żony lub rodzica, który jako dorosły stał się niepełnosprawny. Urzędnicy twierdzą, że jest inaczej, ale dzięki wyrokowi TK możesz z nimi wygrać.

Na czym polega problem związany ze świadczeniem pielęgnacyjnym?

Według przepisów świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych, jeśli ta niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 lat (albo 25 lat, gdy ktoś się uczy). Do tych przepisów stosują się gminy, choć zakwestionował je TK.

Sądy - w przeciwieństwie do urzędników uznają wyrok TK za wiążący. Powołując się na niego - wygrasz sprawę.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Złóż wniosek do gminy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. W urzędzie dowiesz się, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku. Gmina wyda decyzje w tej sprawie - prawdopodobnie stwierdzi, że świadczenie się nie należy. Powoła się na obowiązujące przepisy.
Uwaga! Od tej decyzji musisz się odwołać - najpierw do samorządowego kolegium odwoławczego a potem d sądu. Tryb odwołania oraz termin zawsze jest podany na końcu decyzji. Takie odwołania nic nie kosztują.
Skuteczny argument

W walce o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego powołaj się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. w sprawie K 38/13. Możesz też skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych na infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich - tel. 800 676 676.

Komentarze

Popularne posty