Użytkowanie wieczyste gruntu - co załatwić?

Użytkowanie wieczyste gruntu

Masz dom lub mieszkanie, które były wybudowane na gruncie z użytkowaniem wieczystym? 1 stycznia 2019 r. stałeś się właścicielem tego gruntu. Przez ostatni rok urzędnicy musieli Ci wysłać zaświadczenie o przekształceniu gruntu we własność (choć nie wszystkie urzędy z tym zdążyły).

To, że dostałeś zaświadczenie z gminy nie kończy sprawy, bo warto skorzystać z bonifikaty w tzw. opłacie przekształceniowej.
Uwaga! Uważnie przeczytaj zaświadczenie otrzymane od gminy, bo czasami informacje o bonifikatach i zasadach ich udzielania są podane drobnym drukiem.
Do końca lutego masz czas na zapłacenie opłaty przekształceniowej, by uzyskać największą bonifikatę. W zaświadczeniu od gminy w pkt. 3 znajdziesz informację o numerze konta do zapłaty.

Gmina oprócz zaświadczenia do Ciebie, wysyła ten dokument także do sądu wieczystoksięgowego właściwego dla położenia nieruchomości. Na jego podstawie sąd dokonuje dwóch wpisów w księdze wieczystej nieruchomości. Dostaniesz z sądu zawiadomienie w tej sprawie.

Wpisy dotyczą:
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności;
  • ujawnienie roszczenia dotychczasowego właściciela gruntów (czyli gminy lub Skarbu Państwa) o opłatę przekształceniową.
Ten drugi wpis o roszczeniach, będzie wymagał Twojej wizyty w sądzie.

Po otrzymaniu opłaty przekształceniowej urząd wyśle Ci kolejne pismo, czyli zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej. Na jego podstawie sąd wykreśli wpis o roszczeniach gminy z księgi wieczystej domu (mieszkania).

W sądzie wieczystoksięgowym złóż wniosek (są druki do wypełnienia) o wykreślenie dotychczasowego właściciela gruntu z księgi wieczystej nieruchomości. Wraz z wnioskiem złóż zaświadczenie od gminy (warto zachować jego kopię). Za dokonanie takiego wykreślenia trzeba wnieść opłatę w wysokości 250 zł.

Ile wynosi bonifikata w opłacie ?

Dla gruntów, które należą do Skarbu Państwa bonifikata wynosi 60% ... jeśli zostanie ona wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych pięciu latach będzie ona malała o 10% z każdym rokiem, czyli np. w 2022 r. będzie wynosić 30%.

W przypadku gruntów, które stanowią własność gminy lub miasta o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości decydują samorządy. Z reguły jest ona taka sama, jak dla gruntów Skargi Państwa, ale bywają też wyższe upusty - np. w Warszawie bonifikata wynosi aż 98%.

Komentarze

Popularne posty