Jak dobrze wynająć mieszkanie?

Jak wynająć mieszkanie?

Chętnych do wynajęcia mieszkania możesz szukać przez agencję lub samodzielnie. Pierwszy sposób jest wygodniejszy, ale kosztowny, bo pośrednik zazwyczaj żąda kwoty w wysokości miesięcznej opłaty za wynajem lub 10% wartości rocznej umowy.
W drugim przypadku unikniesz kosztów, ale będziesz musiał poświęcić czas na dawanie ogłoszeń, pytanie wśród znajomych itp.

Określ warunki wynajęcia mieszkania

Z osobami, które chcą wynająć mieszkanie, porozmawiaj o warunkach. Zapytaj, ile osób w nim zamieszka. Czy mają zwierzęta, czy palą papierosy. To ważne, bo kolejni lokatorzy mogą być uczuleni na sierść lub zrezygnować z wynajmu mieszkania przesiąkniętego tytoniowym dymem.

Wiele osób krępuje się pytać o sytuację finansową najemcy, ale pamiętaj, że nie jest to spotkanie towarzyskie. Musisz mieć pewność, ze przyszły lokator jest wypłacalny. Dowiedz się, czy wcześniej wynajmował już mieszkanie. Jeśli tak, poproś o referencje albo kontakt z poprzednim najemcą.

Spisz umowę najmu mieszkania

Gdy obie strony zdecydują się na wynajem, koniecznie spisz umowę. Nawet, gdy masz wątpliwości co do uczciwości najemcy, wszystkie ustalenia zawrzyjcie na piśmie. Będzie to zabezpieczenie dla obu stron. Dokument powinien określać m.in.:
  • przedmiot najmu, np.: mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 50 m.kw.;
  • stan lokalu, np.: tuż po remoncie, odnawianiu, wymianie urządzeń sanitarnych, okien, podłóg itp.;
  • przeznaczenie - na cele mieszkaniowe. To ważne zabezpieczenie przed wykorzystaniem Twojego mieszkania w inny sposób, np. do urządzenia warsztatu, biura;
  • wysokość czynszu oraz datę uiszczania należności, np. do 10 każdego miesiąca. Zaznacz również, że za każdy dzień zwłoki będą naliczane odsetki;
  • opłaty ponoszone przez najemcę, np. za: zużyty prąd, wodę, gaz, korzystanie z internetu itp. Sprawdzaj, czy najemca regularnie płaci za media. Poproś o przesyłanie MMS-ów z dowodem wpłaty;
  • sposób rozwiązania umowy oraz okres wypowiedzenia, np. 3 miesiące dla najemcy i 4 miesiące dla wynajmującego. Okres dłuższy dla Ciebie, ponieważ będziesz potrzebował czasu na przygotowanie mieszkania dla kolejnych lokatorów.
Zaznacz również, że po wygaśnięciu umowy najemca zobowiązany jest zwrócić mieszkanie w stanie niepogorszonym. Oczywiście nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie znajdujących się w nim rzeczy, wynikające z normalnego użytkowania.
Uwaga! Umowę najmu mieszkania możesz spisać u notariusza. Będziesz miał pewność, że jest prawidłowo sporządzona. Dokument notarialny upraszcza również ewentualną eksmisję, gdyby nieuczciwy lokator nie płacił i nie chciał się wyprowadzić z wynajmowanego przez Ciebie mieszkania.

Dołącz protokół

Spisz również protokół zdawczo-odbiorczy, w którym powinna się znaleźć informacja o tym, co zostawiasz w mieszkaniu i w jakim to jest stanie. Dokument musi zostać podpisany przez obie strony i dołączony do umowy.

Pamiętaj też, ze nie masz obowiązku naprawiania rzeczy, które zepsuł najemca, np. spłuczki w toalecie, klamki w oknie, malowania zabrudzonych ścian itp.

Zapłać podatek od wynajmu mieszkania

Umowę wynajmu powinieneś zgłosić w urzędzie skarbowym i zapłacić podatek. Sam decydujesz o jego formie - według skali podatkowej czy ryczałtem. Ryczałt wynosi obecnie 8,5%. Nie musisz prowadzić ewidencji przychodów z najmu. Ich wysokość ustalana jest na podstawie dowodów potwierdzających otrzymanie pieniędzy, np. przelewu bankowego na Twój rachunek.
Kaucja za mieszkanie

Kaucja jest dość skutecznym zabezpieczeniem Twojego mieszkania. Pozwala pokryć ewentualne szkody spowodowane przez lokatorów.

Kaucja zwykle nie przekracza miesięcznego czynszu za wynajem mieszkania. Trudno bowiem znaleźć lokatora, który byłby w stanie uiścić wyższą opłatę.

Kaucję musisz zwrócić poza zakończeniu umowy najmu, potrącając należność za ewentualne straty, uszkodzenia itp.

Spisz z najemcą protokół zdawczo-odbiorczy. Obejrzyj je dokładnie. Sprawdź, czy nie ucierpiały znajdujące się w nim meble, urządzenia AGD i na tej podstawie rozlicz się z lokatorem. Masz na to 30 dni od daty odbioru mieszkania.

Komentarze

Popularne posty