Skarga do UODO - jak napisać skargę do prezesa UODO?

Skarga do prezesa UODO. Jak napisać?

Skargę do UODO warto napisać, gdy jesteś nękany telefonami od organizatorów pokazów handlowych i firm, którym nigdy nie udostępniałeś swoich danych i nie godziłeś się na ich przetwarzanie.

Skargę możesz złożyć, gdy:
  • firma ni chce udzielić Ci informacji skąd ma Twoje dane i nr telefonu;
  • wnioskowałeś o usunięcie danych z jej bazy, a mimo to nadal z nich korzysta.
Skargę składa się na piśmie na adres UODO lub przez stronę internetową urzędu.

Uzupełnij dokumenty i wyślij je:
  • wskaż podmiot, który Twoim zdaniem naruszył prawo.
  • opisz, na czym polega to naruszenie (np. nieudostępnienie Ci informacji o Twoich danych albo przesyłanie informacji marketingowych mimo złożonego sprzeciwu).
  • wskaż, czego żądasz w związku z tą sytuacją (np. usunięcia Twoich danych, spełnienia obowiązku informacyjnego czy przekazania kopii danych).

Czego możesz żądać w skardze do UODO?

Możesz się domagać realizacji Twoich uprawnień (np. usunięcie danych, udzielenie informacji) oraz zażądać nałożenia kary na administratora (przy czym Prezes może ją wymierzyć także z własnej inicjatywy).
Uwaga! Do skargi musisz załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty (w wysokości 10 zł).
W trakcie rozpatrywania sprawy możesz zostać poproszony o dodatkowe informacje, stanowisko zajmie też administrator danych.

Prezes UODO powinien rozpatrzyć twoją skargę w ciągu miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli tego nie zrobi, powinien poinformować Cię o przyczynach opóźnienia i o tym, jakie działania dotychczas podjął.

Wzór skargi do prezesa UODO


Uwaga! Decyzja Prezesa UODO ( czy też wyrok sądu, gdy złożysz pozew) nie kończą postępowania w sprawie. Zarówno Ty, jak i administrator możecie się odwołać do wojewódzkiego sądu administracyjnego (decyzja Prezesa) lub sądu apelacyjnego (wyrok sądu okręgowego).
Skargę możesz wnieść także do analogicznego organu w innym państwie członkowskim UE (np. jeśli tam pracujesz lub tam doszło do naruszenia). Podobnie z pozwem: możesz go złożyć nie tylko w kraju, w którym mieszkasz, ale też w tym, z którego działa administrator. O tym, do którego z 45 sądów okręgowych w Polsce masz wnieść pozew, decyduje miejsce Twojego zamieszkania.

Teoretycznie w sprawie tego samego naruszenia możesz jednocześnie skierować skargę do Prezesa UODO i złożyć pozew do sądu. W takiej sytuacji sąd zawiesi jednak postępowanie, czekając na rozstrzygnięcie Prezesa. Decydując, które z Twoich uprawnień wykorzystasz, pamiętaj, że Prezes UODO może wymierzyć karę administratorowi, a sąd – przyznać Ci odszkodowanie.

Komentarze

Popularne posty