Program 500 plus na pierwsze dziecko

500 plus na pierwsze dziecko

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć dokumenty. Kiedy można to zrobić?

Niezależnie od tego czy składasz wniosek o świadczenie z programu 500 plus po raz pierwszy, czy też masz już świadczenie na inne dzieci - obowiązują takie same terminy.Uwaga! Nie przegap terminu, masz na to trzy miesiące. Początkowo - od 1 lipca wnioski będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia będziesz mógł złożyć wniosek w formie papierowej. Gdy złożysz wniosek w okresie lipiec-sierpień-wrzesień 2019 r., świadczenie 500 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku (czyli bez wyrównania za lipiec i sierpień). 

Wniosek o przyznanie świadczenia z Programu 500 plus

Jeżeli już dostajesz 500 plus, wniosek o świadczenie na pierwsze dziecko składasz w tym samym miejscu. Masz jedno dziecko i jest ono w wieku szkolnym? W ubiegłym roku składałeś wniosek o przyznanie świadczenie "Dobry start" (300 zł na wyprawkę szkolną). Wniosek o świadczenie 500 plus możesz złożyć tak samo.

Gdy jeszcze nie składałeś wniosku o 500 plus

Możesz to zrobić:


Osobiście, czyli w urzędzie miasta/gminy; ośrodku pomocy społecznej; powiatowym centrum pomocy rodzinie. Informacje na ten temat uzyskasz w gminie lub od innych świadczeniobiorców.

Przez internet. Najprościej złożysz go przez bankowość internetową. Taką usługę oferują wszystkie duże banki. Na stronie swojego konta wejdź w zakładkę "e-urząd". Wypełnienie wniosku zajmie Ci tylko 2-3 minuty. Jeśli masz założony "Profil zaufany" (to rodzaj elektronicznego podpisu), wniosek możesz złożyć przez portal Empatia oraz Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Podstawowe zasady Programu 500 plus

Świadczenie z Programu 500 plus przysługuje rodzicom do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat (nawet jeśli nadal się uczy). Świadczenie to nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, np. z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego.

Jeśli rodzice są rozwiedzeni, świadczenie wypłacane jest zazwyczaj matce - czyli temu rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

500 plus nie dostaną rodzice niepełnoletniej dziewczyny, która urodzi dziecko lub wyjdzie za mąż. Będzie wówczas traktowana jak osoba dorosła.
Uwaga! Kolejny wniosek o przyznanie 500 plus na pierwsze dziecko trzeba będzie złożyć dopiero za 2 lata.

Komentarze

Popularne posty