Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny - jakie są wymagane dokumenty?

Podstawą do złożenia kompletnego wniosku o przyznanie kredytu hipotecznego jest dobre zebranie wszystkich i wymaganych przez bank dokumentów. Umożliwi to szybkie i sprawne procesowanie naszego wniosku kredytowego.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny?

Przede wszystkim potrzebne są dokumenty, które dotyczą nas (kredytobiorców osobiście), czyli:
  • dokumenty tożsamości;
  • dokumenty, które dotyczą naszych przychodów (jakie uzyskujemy) i tutaj w zależności, czy pracujemy, czy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, umowę o dzieło, czy nasz dochód pochodzi z prowadzonej działalności gospodarczej, ten zestaw dokumentów będzie inny, oczywiście, gdy prowadzimy działalność gospodarczą, to ten zestaw dokumentów wymaganych przez bank będzie większy niż przy zatrudnieniu na umowę o pracę.
Oddzielnym zestawem dokumentów, są dokumenty wymagane przez bank, a dotyczące samej nieruchomości. Czy kupujemy ją od dewelopera, czy na rynku wtórnym, czy budujemy dom, no to za każdym razem, trzeba będzie dostarczyć bankowi:
  • wycenę nieruchomości i dokumenty, które potwierdzą, że będziemy właścicielem tej nieruchomości, a więc umowa przedwstępna,
  • dokument, który stwierdza kto jest obecnie właścicielem, jaki jest stan prawny nieruchomości, a więc odpis z księgi wieczystej.
W zależności, gdzie będziemy kupować nieruchomość, czy jest to dom, czy jest to działka, czy jest to mieszkanie na rynku pierwotnym, ten zestaw potrzebnych dokumentów, będzie się różnił.

Jak banki obliczają zdolność kredytową przy kredycie hipotecznym?

Każdy bank ma swój sposób obliczania zdolności kredytowej klienta. Banki przeważnie stosują w mniejszym lub większym stopniu tzw. rekomendacje T, która narzucana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Powoduje to, że instytucje, które udzielają pożyczek, mogą przyznać kredyt hipoteczny osobie której suma wszelkich miesięcznych zobowiązań finansowych nie przekroczy 50 % dochodów jej gospodarstwa domowego ( po zapłaceniu wszystkich zobowiązań kredytobiorcy ma mu zostać na koncie jeszcze pół pensji).

Bank obliczając zdolność kredytową klienta zawsze odejmuje od jego miesięcznego dochodu wszystkie obciążenia finansowe (raty kredytów, alimenty, pożyczki w zakładzie pracy, składki na ubezpieczenie, pieniądze na życie).

Istotną sprawą jest to, czy osoba starająca się o przyznanie kredytu ma regularne i pewne dochody. A więc większe szanse na przyznanie kredytu ma osoba, która ma stała umowę o pracę, niż ta której zyski pochodzą z umowy zlecenia lub własnej działalności gospodarczej.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytową można łatwo zwiększyć - o kredyt można wystąpić z osobą, która ma stałe dochody (małżonek, ktoś z rodziny). Innym sposobem zwiększenia zdolności kredytowej jest wydłużenie okresu kredytowania do maksimum oferowanego przez bank.

Banki rożnie też traktują liczbę osób w gospodarstwie domowym. Bank Pekao S.A nie bierze tego pod uwagę, a np. w mBanku i Multibanku - każde dziecko, które mamy na utrzymaniu obniży nam zdolność kredytową nawet o ponad 40 tysięcy złotych.

Aby otrzymać kredyt w wysokości 100 tysięcy złotych nasze dochody muszą wynosić ok. 1500 zł netto, jeżeli będziemy starać się o kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych - nasze zarobki muszą być na poziomie około 2050 zł. Dochody osoby,która chce ubiegać się o kredyt w wysokości 400 tysięcy muszą być na poziomie co najmniej 3300 zł netto.

Czym różni się pożyczka hipoteczna od zwykłego kredytu?

Pożyczka hipoteczna jest tzw. pożyczką pod zastaw. Jest to pożyczka, która jest korzystniejsza niż zwykły kredyt konsumencki, czy też kredyt hipoteczny. Pożyczkę hipoteczną można wykorzystać na dowolny cel, a więc możesz za nią kupić samochód, przeprowadzić remont mieszkania, przeznaczyć na wakacje itp.

Pożyczkę hipoteczną jest trudniej uzyskać niż kredyt konsumencki gdyż musi być ona wpisana do księgi wieczystej mieszkania czy domu, a to może potrwać nawet kilka miesięcy. W międzyczasie bank zobowiąże nas do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, a to będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami. Np. dla pożyczki rzędu 50 tysięcy złotych, takie koszty dodatkowe plus prowizja dla banku (1,5 do 4 procent) może wynieść około 1100 zł.

Prawdopodobnie bank zażąda także wyceny nieruchomości. Gdy będzie to mieszkanie, koszt wyceny to 400-500 zł, a dla domu nawet około 1000 zł. Są banki, które żądają od osób ubiegających się o pożyczkę hipoteczną wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie. Cena ubezpieczenia uzależniona jest od naszego wieku i sumy ubezpieczenia i może to być kilkaset złotych rocznie.

Tak wiec koszty pożyczki hipotecznej w wysokości 50 tysięcy złotych mogą wynieść 2000 - 3000 zł, jest to 4-6 procent pożyczanej kwoty.

Ale pomimo tak dużych kosztów, pożyczka hipoteczna nadal jest bardziej korzystna niż kredyt samochodowy czy też kredyt gotówkowy.

Musimy tez pamiętać, że nawet po podpisaniu umowy mamy prawo zrezygnować z pożyczki ( nie musimy podawać powodu). Mamy na to 10 dni od dnia jej zawarcia. Ale pamiętaj ! Bank zatrzyma zapłaconą przez Ciebie opłatę przygotowawczą (ustawa o kredycie konsumenckim tak określa prowizje).

Aby otrzymać pożyczkę hipoteczna musisz posiadać na własność nieruchomość (mieszkanie, dom, działka lub samochód). Nie będzie od Ciebie wymagana tzw. zdolność kredytowa. Nie musisz też przedstawić bankowi zaświadczenia o dochodach i niezaleganiu ze składkami ZUS. Okres spłaty pożyczki hipotecznej to 30 lat, gdy zastawem jest nieruchomość i 8 lat -gdy samochód.

Gdy budowa już trwa lub jest bliska ukończeniu może się nagle okazać, że pewne koszty nie zostały doszacowane i oprócz pożyczek wśród znajomych oraz rodziny, wizyta w banku okaże się w Twoim przypadku potrzebna. Pożyczka hipoteczna może być wtedy jedną z alternatywnych form finansowania.
Porównywarka kredytów hipotecznych 

Komentarze

Popularne posty