Jak wybrać dobry fundusz inwestycyjny?

Dobry fundusz inwestycyjny. W jaki sposób wybrać?

Jakie można wyróżnić typy funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne mogą zostać podzielone według dwóch kryteriów: dostępności danego funduszu oraz polityki inwestycyjnej jaką realizuje dany fundusz.

Fundusz inwestycyjny to generalnie element czy też podmiot zbiorowego inwestowania, w którym kupuje się udziały i powierza funduszowi i towarzystwu, które zarządza funduszem, inwestowanie tych pieniędzy w różne spółki.

Zarządzający funduszem na zlecenie inwestorów wybiera jak najlepsze papiery wartościowe, po to, żeby wartość jednostek, które kupili rosła w przyszłości.

Jednak nie do każdego funduszu można o tak sobie przystąpić.

Jakie fundusze inwestycyjne?

Najpopularniejsze są fundusze otwarte, są to najbardziej płynne fundusze, których jednostki można kupić i wypłacić właściwie codziennie.

Najmniej dostępne są fundusze zamknięte, są to fundusze tworzone na określony czas, które sprzedają tzw. certyfikaty inwestycyjne, które można nabyć od funduszu tylko w określonym czasie.

Później te certyfikaty można kupić, sprzedać giełdzie papierów wartościowych lub sprzedać do funduszu, ale jedynie w momencie wykupu przez fundusz tych certyfikatów (np. za 5 lat od momentu wystartowania funduszy).

Ze względu na politykę inwestycyjną można spotkać się z funduszami akcji, czyli funduszami, które inwestują w rożnego rodzaju akcje (małych i średnich spółek, dużych spółek, spółek polskich i zagranicznych itd).

Możemy też spotkać fundusze obligacji, fundusze mieszane, czyli fundusze, które inwestują w mix obligacji i akcji. Tutaj można rozróżnić dwa rodzaje takich funduszy: fundusze hybrydowe, stabilnego wzrostu, które są bezpieczne, w których udział akcji nie przekracza zwykle 20 %  oraz fundusze zrównoważone, gdzie ten udział akcji może byc nawet 50-60 %, a reszta może stanowić inwestycje w obligacje.

Możemy też spotkać się z funduszami inwestycji alternatywnych czy też z funduszami hedgingowymi, które inwestują już w bardziej ryzykowne, wyrafinowane produkty inwestycyjne  m.in: w kontrakty terminowe, surowce, waluty. Inwestycja w takich fundusz wiąże się z większym ryzykiem oraz także z większymi progami wejścia, czyli trzeba zainwestować większe kwoty. Są to inwestycje przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają większe zasoby pieniędzy i mogą przeznaczyć część tych pieniędzy na bardziej ryzykowane fundusze.

Obecnie sytuacja na rynkach finansowych wygląda o wiele lepiej i rzeczywiście wyniki funduszy inwestycyjnych prezentują się coraz lepiej.Warto więc wziąć pod uwagę inwestowanie krok po kroku (w jakiś ratach) właśnie w fundusze inwestycyjne.

Jak wybrać najlepszy fundusz inwestycyjny?

Na początku dobrze się zastanowić w jaką klasę aktywów, papierów wartościowych będziemy inwestować. Czy to będą akcje, obligacje, a może mix tych dwóch papierów wartościowych, czy zdecydujemy się na akcje polskich czy też zagranicznych spółek czy też większych czy mniejszych przedsiębiorstw.

Gdy się już  zdecydujemy, to pozostaje nam łatwiejsza część, czyli wybór najlepszego funduszu. Dokonujemy go po prostu na podstawie historycznych stóp zwrotu. Musimy tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz: czym dłuższa historia wyników funduszu (dobrych wyników), czym mniej wahnięć mają te wyniki  - tym dany fundusz jest lepszy.

Nie sztuką jest przecież osiągnąć w jednym miesiącu (czy na przestrzeni jednego półrocza) dobre wyniki, a później po prostu dołować.

Więc przy wyborze funduszu należy patrzeć: czym stabilniejsza historia dobrych wyników, tym fundusz jest lepszy, no i nadal musimy pamiętać o jednym: dywersyfikacja.

Czyli nie wrzucamy wszystkich inwestycji, nawet do tak bezpiecznego produktu inwestycyjnego -  jakim jest fundusz inwestycyjny. Lepszym rozwiązaniem jest inwestycja w kilka funduszy inwestycyjnych, w zależności ile pieniędzy chcemy zainwestować, w ten sposób ochronimy nasze inwestycje.
Fundusze inwestycyjne - sposób na zabezpieczenie przyszłości dziecka

Pieniądze, które są gromadzone w funduszu inwestycyjnym są wpłacane przez przedsiębiorstwa, gminy, a także przez osoby indywidualne (inwestorów).
Fundusz, inwestuje następnie ten kapitał  (robią to wyspecjalizowani doradcy), tak aby przyniósł dodatkowy zysk (pieniądze lokowane są np. w akcjach, obligacjach).

Można inwestować na trzy sposoby:

Wybieramy fundusz inwestycyjny i wpłacamy na niego pieniądze.

Na początku warto jednak sprawdzić, jakie zyski przyniósł wybrany przez nas fundusz inwestycyjny w minionych latach (rankingi można znaleźć w codziennej prasie).

Następnym krokiem jest wizyta w banku lub biurze maklerskim i podpisanie umowy o otwarcie rejestru. Za pierwszym razem minimalnie trzeba będzie wpłacić (zwykle tak bywa) 100 zł, następne wpłaty mogą wynosić 50 zł.

Przy każdej wpłacie do funduszu inwestycyjnego otrzymamy tzw. jednostki uczestnictwa. Trzeba będzie też uiścić przy tym prowizje. Wysokość prowizji uzależniona będzie od rodzaju wybranego  funduszu inwestycyjnego oraz od sumy wpłaconych przez nas pieniędzy.

Trzeba pamiętać, że im bezpieczniejszy  fundusz inwestycyjny i wyższa kwota, tym opłata jest niższa.

Jeżeli naszym zamiarem jest oszczędzanie przez wiele lat, to warto wybrać fundusz inwestycyjny, który inwestuje głównie w akcje spółek, które notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Polisa posagowa dla dziecka

Myśląc o przyszłości swojego dziecka, możesz zdecydować się na wykupienie w firmie ubezpieczeniowej polisy posagowej.

Polisa posagowa  to nie tylko inwestowanie większości składki, ale także ochrona ubezpieczeniowa. Daje ona pewność, że gdy któremuś z rodziców coś się stanie, nim dziecko będzie dorosłe, to firma ubezpieczeniowa wypłaci nie tylko zyski z zainwestowanych w ramach polisy pieniędzy, ale także odszkodowanie.

Decydując się na polisę posagową, trzeba liczyć się z kosztami. Inwestowanie pieniędzy w ten sposób, to wyższe prowizje, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania pieniędzy.

Nieważne, czy zarabiasz 20 000 czy 1 500 złotych miesięcznie, jeżeli popełniasz te błędy, to i tak będziesz mieć zawsze za mało pieniędzy...

Kliknij i sprawdź»

Komentarze

Popularne posty