Mieszkanie w zamian za opiekę nad starszą osobą

Mieszkanie za opiekę - jak je bezpiecznie przekazać?

Mieszkanie można oddać za opiekę, utrzymanie lub dożywotnią rentę i nadal w nim mieszkać. Sprawdź, jak to zrobić.

Mieszkanie za opiekę: umowa dożywocia 

Umowa dożywocia polega na przekazaniu mieszkania lub innej nieruchomości (np. gospodarstwa rolnego) w zamian za utrzymanie przez resztę życia. Zwykle w ten sposób rodzice przekazują majątek jednemu z dzieci lub dziadkowie wnukowi. Obdarowany powinien przyjąć Cię jako domownika, zapewnić Ci wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał oraz odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w razie choroby.


Uwaga! Jeśli Twoja umowa ma być ważna, musisz ją spisa u notariusza. Gdy zostanie sporządzona w domu, nie będzie obowiązywać. 

Na pewno zyska na niej obdarowany, bo:
  • staje się właścicielem mieszkania już w dniu spisania umowy. Może więc np. je sprzedać;
  • nie musi płacić zachowku ustawowym spadkobiercom.
Ty możesz stracić, jeśli obdarowany sprzeda mieszkanie, a potem nie będzie się wywiązywał z opieki nad Tobą. W takich sytuacjach sądy zwykle zamieniają obowiązek opiekowania się na obowiązek wypłacania renty. Będziesz wiec musiał sam zapewnić sobie dach nad głową.

Co możesz zrobić, by uniknąć takiej sytuacji?

Przede wszystkim:

  • na przyszłego opiekuna wybierz osobę godną zaufania, np. swoją córkę lub syna;
  • w umowie dożywocia szczegółowo opisz obowiązki opiekuna oraz swoje prawa. Zrób to w taki sposób, aby nie było wątpliwości, co masz otrzymywać w zamian za przekazanie mu nieruchomości;
  • w tekście umowy koniecznie zamieść zapis o zakazie sprzedaży mieszkania dopóki żyjesz. Możesz dołączyć go później, ale także za pośrednictwem notariusza. 
Uwaga! W wyjątkowych sytuacjach umowa dożywocia może zostać rozwiązana przez sąd. Jest to możliwe wówczas, gdy sytuacja między Tobą a opiekunem (z winy opiekuna) stanie się tak napięta, że nie  będziecie w stanie ze sobą przebywać. Jedno z Ws musi wówczas wystąpić do sądu o rozwiązanie umowy dożywocia. Nie może zrobić tego osoba trzecia. 
Gdy sąd uwzględni żądanie rozwiązania umowy, prawo dożywocia wygasa. Nieruchomość przechodzi z  powrotem na Ciebie. Oczywiście, pod warunkiem, że opiekun jej nie sprzedał, bo gdyby to zrobił, musi wypłacać Ci rentę.

Mieszkanie  za opiekę: umowa o opiekę 

Umowę o opiekę można zawrzeć u notariusza z osobą, która zobowiąże się do opieki nad Tobą w zamian za przejecie mieszkania w testamencie. Dla Ciebie jest to forma korzystniejsza od poprzedniej, ponieważ dopóki żyjesz, masz prawo do swojego mieszkania. Gdyby opiekun nie troszczył się o Ciebie jak należy, możesz rozwiązać umowę i zawrzeć ją z kimś innym.
Uwaga! Gdy opiekun otrzyma mieszkanie w testamencie, musi wypłacić zachowek spadkobiercom. 

Mieszkanie za opiekę: zapis windykacyjny 

Spisując testament, możesz w nim zaznaczyć, że mieszkanie przekazujesz wymienionej osobie. Będzie to tzw. zapis windykacyjny. Nie zobowiązuje on wprawdzie obdarowanego do opieki nad Tobą, ale możecie się umówić , że będzie ją sprawował. Gdyby się nie wywiązywał, masz prawo w każdej chwili zmienić zapis w umowie.
Uwaga! Umowę z zapisem windykacyjnym także należy sporządzić u notariusza. I tak jak testament nie zwalnia ona z obowiązku wypłaty zachowku pozostałym spadkobiercom.

Musisz uważać nad odwrócona hipotekę 

Oferta niektórych funduszy hipotecznych, która polega na wypłacaniu dożywotniej renty w zamian za mieszkanie po śmierci właściciela, nie doczekała się jeszcze regulacji prawnych, a to stwarza niestety korzystne warunki działania nieuczciwym firmom i pole do wyłudzeń. Lepiej wiec nie ryzykować i nie przekazywać swojego mieszkania w zamian za rentę, dopóki nie będzie jasnych i klarownych przepisów.

Najlepsze poradniki w sieci!

Kliknij i sprawdź»  

Komentarze

Popularne posty