Jakie kwoty są wolne od zajęć komorniczych?

Kwoty wolne od zajęć komorniczych 

Nowe ustawy o komornikach sądowych obowiązują od początku tego roku, ale tego nie nagłośniono i dlatego większość z nas wciąż nie wie, jakie są obecnie prawa osób, wobec których komornik prowadzi egzekucję - zarówno gdy egzekucja jest niesłuszna, jak i wtedy, gdy popadłeś w kłopoty finansowe.

Kwoty wolne od zajęcia przez komornika (ważne do końca lutego 2020 r.) 


Dochód z pracy
Przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę potrąca się nie więcej niż 50% pensji (w przypadku alimentów 60% pensji).


Wyjątki od tej zasady: 
  • dłużnikowi pracującemu na pełny etat po dokonaniu egzekucji z wynagrodzenia musi pozostać kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu. W 2019 r. jest to 1633,78 zł netto.
Uwaga! Podane zasady nie dotyczą osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło - dlatego komornik może zająć im całe otrzymywane wynagrodzenie. 
Dochód z emerytury (ZUS i KRUS)
Emeryt w każdym miesiącu ma prawo zachować po potrąceniach komorniczych kwotę 848,60 zł netto (wcześniej 825 zł).

Wyjątki od tej zasady:
  • 514,30 zł - tyle ma prawo zachować emeryt, od którego egzekwowane są alimenty (wcześniej 500 zł);
  • 678,88 zł - tyle ma prawo zachować emeryt, od którego egzekwowane jest niezależne świadczenie, np. zasiłek (wcześniej 660 zł);
  • 205,72 zł - tyle ma prawo zachować osoba przebywająca w domu opieki (wcześniej 200 zł). 

Znacznie łatwiej złożyć skargę na komornika 

Dotąd wiele skarg na komornika, np. za niepozostawienie dłużnikowi kwoty wolnej od zajęcia było odrzucanych przez sądy, nawet gdy były zasadne - z powodu drobnych błędów formalnych. Teraz obowiązkiem komornika jest wręczenie przy pierwszej czynności gotowego formularza skargi, który wystarczy wypełnić, aby sąd zajął się Twoja sprawą.
Uwaga! Skargę na komornika należy złożyć (osobiście w kancelarii lub nadając listem poleconym) w ciągu 7 dni od dnia, w którym dokonał on zaskarżanej czynności, albo 7 dni od dnia, w którym dowiedziałeś się o niej. 

Komornik nie zabierze Ci mebli 

Wiele osób, wobec których prowadzano egzekucje, było pozbawianych niezbędnych mebli i urządzeń, a jeśli zajęto je niesłusznie, ich odzyskanie mogło trwać nawet ponad rok.
Teraz, jeśli komornik prowadzi egzekucję z należących do Ciebie rzeczy, ma obowiązek pozostawić Tobie i domownikom niezbędne meble i urządzenia: kuchenkę, łóżka, stół i krzesła, odkurzacz, pralkę i lodówkę.

Egzekucja komornicza musi być nagrana 

Jeśli komornik dokonuje czynności w terenie (tj. poza swoją kancelarią), np. zajmując rzeczy z mieszkania, wszystkie te czynności musi nagrać (zarówno obraz i dźwięk). W razie sporu nagranie będzie stanowiło dowód w sądzie.

Mieszkanie osoby zadłużonej może zostać przymusowo otwarte tylko z policją, a to oznacza, że komornik nie może wejść do mieszkania bez obecności policji, która musi być obecna przy przeszukaniu mieszkania i zajęciu rzeczy.

Do ubiegłego roku komornik mógł też zabrać wszystkie rzeczy, jakie znajdowały się w mieszkaniu zajmowanym przez osobę zadłużoną. Teraz nie może zabrać rzeczy, które nie należą do dłużnika - wystarczy okazać dokument, który potwierdzi, np. fakturę zakupu na nazwisko innej osoby.
Opłata za egzekucje komorniczą może być niższa 

Komornik oprócz długu ściąga tzw. opłatę egzekucyjną, która wynosi obecnie 10% egzekwowanej kwoty zadłużenia. Teraz dłużnik mający niskie dochody i trudna sytuację majątkową ma prawo ubiegać się o zmniejszenie tej opłaty.

Wniosek o zmniejszenie opłaty jest bezpłatny. Składa się go do sądu w którego rewirze pracuje komornik. Należy w nim opisać swoją sytuację majątkową i wskazać uzyskiwane dochody. Sąd rozpatrujący wniosek może obniżyć opłatę do 1/3 należnej opłaty egzekucyjnej - do kwoty nie mniejszej niż 200 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018, poz. 771).
Ustawa z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. 2018, poz. 770). 

Komentarze

Popularne posty