Wniosek o przydział mieszkania komunalnego - jak złożyć?

Jak złożyć wniosek o przydział mieszkania komunalnego? 

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek o przydział mieszkania komunalnego, nie możesz mieć zbyt wysokich dochodów. Przyznanie takiego lokalu jest bowiem forma pomocy gminy dla najbiedniejszych. 

Kryterium dochodowe przy przydziale mieszkania komunalnego 

Kryteria dochodowe są różne w poszczególnych gminach. Musisz sprawdzić, ile wynosi w Twojej. Liczy się dochód na osobę w rodzinie. 

Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodów i dokumenty, które je potwierdzają, np. odcinek emerytury, renty, zaświadczenie o zarobkach. 

Podaj, kto będzie z Tobą mieszkał (pokrewieństwo, PESEL). 

Urząd oceni Twoją sytuację i zdecyduje, czy należy Ci się mieszkanie komunalne. Pozytywne rozpatrzenie oznacza wpis na listę oczekujących. Jeśli dostaniesz lokal, gmina podpisze z Tobą umowę na czas nieokreślony. 

Inne mieszkania 

Przed podpisaniem umowy najmu musisz złożyć oświadczenie, że nie masz tytułu prawnego do innego mieszkania lub domu w tej samej albo pobliskiej miejscowości. 

Chodzi o miejscowość położoną w powiecie, w którym znajduje się lokal, o który się starasz lub w powiecie graniczący z nim. Jeśli okaże się, że masz gdzie mieszkać, gmina nie przydzieli Ci go. 

Czynsz za mieszkanie komunalne po nowemu

Zmiana w naliczaniu czynszu dotyczy tylko tych, którzy po 21 kwietnia otrzymają mieszkania komunalne. Jeśli dostaniesz je po 21 kwietnia, gmina będzie miała prawo sprawdzić finanse Twojej rodziny. Ale nie częściej niż co 2,5 roku.

Gdy przekroczysz obowiązujący w Twojej gminie próg dochodowy, wówczas proporcjonalnie do kwoty przekroczenia wzrośnie czynsz za mieszkanie komunalne. 
Dla przykładu: jeśli dochód 5-osobowej rodziny zwiększy się o 500 zł, czynsz wzrośnie o 100 zł. Kwotę wzrostu dzieli się przez liczbę osób. W przypadku gospodarstw jednoosobowych podwyżka czynszu będzie mniejsza niż wzrost dochodu. 

Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego

Gmina może wypowiedzieć Ci umowę najmu mieszkania komunalnego, gdy:
  • przekraczasz normy powierzchni (50 m2 dla jednej osoby i 25 m2 dla każdej następnej). Przydzieli Ci jednak mniejszy lokal o podobnym standardzie. Wypowiedzenie nie dotyczy osób po 75. roku życia;
  • nie mieszkasz w przydzielonym lokalu przez czas dłuższy niż 12 miesięcy;
  • okaże się, ze masz tytuł prawny do innego lokalu, np. dostałeś go w spadku;
  • zalegasz z opłatami;
  • lokal jest używany niezgodnie z umową.

Najem socjalny 

Nie będzie już specjalnie wyodrębnionych lokali socjalnych. Zastąpi je tzw. najem socjalny. Gmina będzie mogła udostępnić jakiekolwiek mieszkanie jako socjalne. Jeśli obecnie mieszkasz w lokalu socjalnym, Twoja umowa jest ważna do przewidzianego w niej terminu. 
Możliwość wykupu mieszkania socjalnego 

Decydują o nim lokalne samorządy. Jeśli przewidują taką możliwość, zwykle udzielają bonifikat. Gdy wykupisz mieszkanie komunalne, pamiętaj, aby go nie sprzedawać przed upływem 5 lat, bo będziesz musiał zwrócić ulgę wraz z odsetkami. Chyba że w ciągu roku wydasz pieniądze na inne mieszkanie. 

Kto może zostać kolejnym najemcą mieszkania komunalnego?

Mieszkania komunalnego nie można podarować ani dziedziczyć. Po śmierci najemcy nadal jednak mogą w nim mieszkać:
  • małżonek zmarłego niebędący współnajemcą;
  • dzieci najemcy i jego współmałżonka;
  • osoby, wobec których najemca miał obowiązek alimentacyjny;
  • osoba, która była w związku z najemcą, czyli konkubent.
Aby zostać nowym najemcą, każda z tych osób musi spełniać jeszcze jeden warunek: wspólnie zamieszkiwać z poprzednim najemcą w chwili jego śmierci. Jeśli np. dziecko kiedyś z nim mieszkało, ale w momencie jego śmierci zajmowało inny lokal, nie będzie mogło przejąć tego mieszkania. Po śmierci osoby samotnej lokal wraca do gminy.  

Komentarze

Popularne posty