Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu - jak napisać?

Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu 

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu może złożyć spadkobierca. Jego celem jest umożliwienie sądowi otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Wniosek należy złożyć w sądzie spadku - sądzie rejonowym, który jest właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego spadkodawcy, a gdy nie można go ustalić, to w sądzie w jakim znajduje się miejsce położenia majątku spadkowego lub jego części.


W przypadku braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego.
Uwaga! Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu należy złożyć podczas postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub może on być także złożony przez postępowaniem w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Jednak sąd otwiera i ogłasza testament dopiero, gdy będzie posiadał dowód śmierci spadkodawcy. 

Jak złożyć wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu?

We wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu wskazuje się kto jest w posiadaniu testamentu lub testamentów, które pozostawił po sobie zmarły spadkodawca.

Ponadto należy wskazać:
 • sąd lub organ do którego kierowany jest wniosek;
 • nazwiska oraz adresy osób, których dotyczy postępowanie spadkowe, w tym osoby, która wnosi wniosek lub jej pełnomocnika;
 • podpis osoby wnoszącej wniosek;
 • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
 • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
 • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Dla sądu składa się zawsze dwa egzemplarze wniosku, a dla każdej innej osoby składa się jeden egzemplarz (tzw. odpisy pisma).
Trzeba również pamiętać o jednym egzemplarzu wniosku dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pisma.

Jeżeli wniosek będzie wnoszony za pośrednictwem poczty, to należy zrobić to listem poleconym i koniecznie zachować dowód nadania pisma.
Uwaga! Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz wniosku powinien mieć komplet załączników. 
Egzemplarz wniosku, który kierowany jest do sądu wnosi się wraz z oryginałami dokumentów (akty stanu, umowy oraz inne oświadczenia, faktury, rachunki itd.).

Jeżeli składane są jakieś cenne dokumenty (np. weksle, czeki), to należy je tak wyeksponować, by sąd mógł je zabezpieczyć.
Uwaga! Wniosek należy własnoręcznie podpisać.
Od wniosku nie pobiera się opłaty sądowej.
Jak napisać wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu - wzór

Poniżej zamieszczam wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie spadku.

Pamiętaj! To tylko wzór. Dane osób są fikcyjne. Wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb.

 Katowice, 28 kwietnia 2019 r.

Do Sądu Rejonowego
Katowice-Wschód
Wydział II Cywilny
w Katowicach


Wnioskodawca: 

Tomasz Wilk zam. w
Katowicach, ul. Nowa 14/7

Uczestnicy
postępowania:


1) Robert Wilk zam. w
Katowicach, ul. Prosta 62

2) Marta Rogalska, zam. w
Katowicach, ul. Krzywa 42/12

3) Piotr Wilk, zam. w
Katowicach, ul. Daleka 11

Sygn.akt. II Ns 256/12

Wniosek o otwarcie i ogłoszenie spadku

Niniejszym składam Sądowi testament odręczny z dnia 20 listopada 2018 r. zmarłego w dniu 7 mara 2019 r. spadkodawcy Adama Wilka. Jednocześnie wnoszę o jego otwarcie i ogłoszenie.

Tomasz Wilk

Załączniki:

1. testament odręczny Adama Wilka,
2. pięć odpisów pisma.

Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism 

Czeka Cię sprawa spadkowa, złożenie pozwu o zachowek lub sporządzenie testamentu, a nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Oto poradnik, dzięki któremu SAMODZIELNIE załatwisz sprawy spadkowe i przygotujesz odpowiednie pisma (znajdziesz tu aż 10 wzorów pism, m.in. wzór testamentu, pozwu o zachowek czy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Nie zwlekaj z załatwieniem spraw spadkowych – przekroczenie terminów może Cię kosztować dużo więcej niż ten poradnik! 
Dzięki poradnikowi Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism będziesz w stanie SAMEMU:
 • przeprowadzić sprawę spadkową i uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • sporządzić testament,
 • sporządzić pozew o zachowek,
 • przeprowadzić dział spadku,
 • rozliczyć się z urzędem skarbowym w sprawie podatku od spadku.
A to tylko najważniejsze zagadnienia. Zobacz, jaką jeszcze cenną wiedzę zawiera ten poradnik.
szczegóły: Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism»  

Komentarze

Popularne posty