Spadek z dobrodziejstwem inwentarza - jak przyjąć?

Jak przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Jeżeli spadkodawca zostawił po sobie długi, to spadkobierca może przyjąć spadek, ale z ograniczeniem swojej odpowiedzialności za jego długi. Jeżeli się na to zdecyduje, to potrzebny będzie spis wszystkich rzeczy spadkodawcy (tzw. spis inwentarza), które wchodzą w skład majątku po spadkodawcy, policzyć ile jest wart oraz złożyć do sądu oświadczenie, że spadek przyjmuje się z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkodawcy, a więc oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
Jeśli się okaże, że majątek spadkodawcy jest np. wart 20. 000 zł, to spadkobierca będzie musiał zwrócić wierzycielom tylko 20. 000 zł - bez względu na to jak duże były zadłużenie spadkodawcy. 
Uwaga! Warto się nad tym dobrze zastanowić, czy takie wyjście będzie opłacalne, gdyż zrobienie spisu inwentarza zazwyczaj sporo kosztuje; zdarza się, że sam spis inwentarza, to koszt, który znacząco przekracza wartość całego spadku.
Spis inwentarza dokonywany jest przez sąd na wniosek spadkobiercy, osoby, która uprawniona jest do zachowku lub osoby, dla której ustanowiono zapis. Zajmuje się tym komornik, który działa przy sądzie i na jego polecenie. 

 Wzór wniosku o dokonanie spisu inwentarza

Kraków, 27 kwietnia 2019 r.


Do
Sądu Rejonowego
I Wydział Cywilny
w Krakowie 

Wnioskodawca: 

Adam Nowak
Ul. Nowa 1/20
02-600 Kraków

Uczestnicy postępowania: 

1. Magdalena Wilk
Ul. Stara 10/40
04-911 Tarnów

2. Michał Nowak
Ul.Kwiatowa 23/1
03-601 Kraków
 
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE SPISU INWENTARZA

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

1. Sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłej w dniu 10 lutego 2019 r. Janinie Nowak, ostatnio zamieszkałej w Krakowie przy ul. Nowej 1/20.

2. O zlecenie Komornikowi wykonania postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza.

Uzasadnienie

Moja żona Janina Nowak, przedsiębiorca, ostatnio zamieszkała w Krakowie przy ul.Nowej 1/20 zmarła dnia 10 lutego 2019 r.

Dowód: Wyciąg z aktu zgonu

Spadkobiercami z mocy ustawy/testamentu* są: mąż Adam Nowak, córka Magdalena Wilk i syn Michał Nowak. Majątek zmarłej Janiny Nowak to……. (w tym miejscu wymienić wszystko co wchodzi w skład majątku Janiny)

Załączam odpis mojego aktu małżeństwa oraz skrócone akty urodzenia córki Magdaleny oraz syna Michała.


Adam Nowak

Załączniki:

- wyciąg z aktu zgonu Janiny Nowak zmarłej w dniu 10 lutego 2019 r.
- odpis skrócony aktu urodzenia Magdaleny Wilk (Nowak)
- odpis skrócony aktu urodzenia Michała Nowaka
- odpis pisma i załączników

*niepotrzebne skreślić 
Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego spadkodawcy. Można to zrobić osobiście w biurze podawczym, które znajduje się w każdym sądzie lub wysłać listem poleconym.

Ilość złożonych identycznych egzemplarzy wniosku powinna odpowiadać ilości uczestników postępowania. Do tego składa się jeden egzemplarz dla sądu ( dla przedstawionego przykładu będą to 3 egzemplarze: jeden dla córki, jeden dla syna i jeden dla sądu). Warto też sporządzić jeden egzemplarz dla siebie i zatrzymać go w domu.

Koszt pisma to 50 zł. Można zapłacić znakami sądowymi (do kupienia w kasie sądu ) i nakleić je na pierwsza stronę pisma, przelewem bankowym (wygenerowany elektronicznie i wydrukowany dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku) lub gotówką na poczcie (dowód opłaty dołączyć do pisma).
Koszt spisu inwentarza

Komornik za wykonanie spisu inwentarza pobiera stałą opłatę w wysokości 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę  za każdą rozpoczętą przez siebie godzinę pracy. W 2011 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4 863,74 zł, co oznacza, że komornik pobierze 486,37 zł za każdą godzinę pracy. 

Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism 

Czeka Cię sprawa spadkowa, złożenie pozwu o zachowek lub sporządzenie testamentu, a nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Oto poradnik, dzięki któremu SAMODZIELNIE załatwisz sprawy spadkowe i przygotujesz odpowiednie pisma (znajdziesz tu aż 10 wzorów pism, m.in. wzór testamentu, pozwu o zachowek czy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Nie zwlekaj z załatwieniem spraw spadkowych – przekroczenie terminów może Cię kosztować dużo więcej niż ten poradnik! 
Dzięki poradnikowi Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism będziesz w stanie SAMEMU:
  • przeprowadzić sprawę spadkową i uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • sporządzić testament,
  • sporządzić pozew o zachowek,
  • przeprowadzić dział spadku,
  • rozliczyć się z urzędem skarbowym w sprawie podatku od spadku.
A to tylko najważniejsze zagadnienia. Zobacz, jaką jeszcze cenną wiedzę zawiera ten poradnik.
szczegóły: Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism» 

Komentarze

Popularne posty