Renta rodzinna po mężu - kiedy masz do niej prawo?

Prawo do renty rodzinnej po mężu 

Wdowa może starać się o rentę rodzinną, o ile ta spełnia określone prawem warunki. Świadczenie takie przysługuje w razie śmierci osoby, która: 
  • miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń;
  • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;
  • pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Prawo do renty rodzinnej ma wdowa, jeśli w chwili śmierci współmałżonka ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje ca najmniej jedno z dzieci, wnuków czy rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, które nie ukończyły 16 lat a jeśli się uczą - 18 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy. 

Sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niedolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. 

Renta rodzinna przysługuje także wdowie, która osiągnie 50 lat lub stanie się inwalidką w ciągu 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci. 

Jeśli nie spełniasz warunków do przyznania renty rodzinnej ale nie masz źródeł utrzymania, możesz pobierać okresową rentę rodzinną:
  • przez rok od śmierci męża;
  • przez czas szkolenia, które pozwoli Ci podjąć pracę zarobkową - nie dłużej niż przez 2 lata od śmierci męża. 
Uwaga! Jeżeli mąż zmarł a byliście rozwiedzeni lub nie istniała między wami wspólność ustawowa, renta rodzinna będzie Ci przysługiwała tylko wtedy, gdy - oprócz wymienionych warunków - miałaś w dniu śmierci współmałżonka prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugoda sądową

Jak załatwić rentę rodzinną?

Wypełnij druk o rentę rodzinną dla siebie (ZUS Rp-2 - dostaniesz go w każdym oddziale ZUS). Złóż go w najbliższej placówce ZUS, lub przez internet przez platformę Usług Elektronicznych ZUS (podpiszesz go profilem zaufanym). 

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające datę urodzenia i datę zgonu współmałżonka oraz:
  • dokument potwierdzający Twoją datę urodzenia;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa;
  • ewentualnie zaświadczenie o niezdolności do pracy.

Renta rodzinna a praca 

Pobierając rentę rodzinną możesz pracować, ale uważaj na wysokość zarobków.

Jeśli Twój przychód wyniesie więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia (3404,70 zł, ale nie przekroczy 130% - 6322,90 zł) renta zostanie zmniejszona o to przekroczenie. Gdy zarobisz powyżej 130% - renta zostanie zawieszona. 

Komentarze

Popularne posty