Podatek od spadku - jak obliczyć podatek od spadku?

W jaki sposób należy obliczyć podatek od spadku?

Obliczenie podatku od spadku nie jest trudne. Należy to zrobić według specjalnej skali podatkowej. Nadwyżka wartości spadku ponad kwotę wolna od podatku powinna być podstawiona do tej części skali, która odpowiada naszej grupie spadkowej. 

Gdy spadek pochodzi od członka rodziny z I grupy podatkowej, powinien być wyliczony według stawek 3,5 i 7 %. Im wyższa jest nadwyżka kwoty spadku ponad kwotę wolna od podatku, tym pod wyższa stawkę ona podpada. Podobnie wygląda sprawa z II grupą podatkową, różnica polega tylko na tym, ze tu stawki wynoszą 7,9 i 12 %. Jeżeli chodzi o III grupę stawki wynoszą 12,16 i 20 %.

Skala podatkowa podatku od spadku

I grupa podatkowa
 • kwota nadwyżki - do 10 278 zł - podatek wynosi 3 %
 • kwota nadwyżki - od 10 278 zł do 20 556 zł - podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10 278 zł
 • kwota nadwyżki - ponad 20 556 zł - podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20 556 zł
II grupa podatkowa
 • kwota nadwyżki - do 10 278 zł - podatek wynosi 7 %
 • kwota nadwyżki - od 10 278 zł do 20 556 zł - podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10 278 zł
 • kwota nadwyżki - pond 20 556 - podatek wynosi 1644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20 556 zł
III grupa podatkowa
 • kwota nadwyżki - do 10 278 - podatek wynosi 12 %
 • kwota nadwyżki - od 10 278 do 20 556 zł - podatek wynosi 1233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10 278 zł
 • kwota nadwyżki - ponad 20 556 zł - podatek wynosi 2877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20 556 zł
Kwoty wolne od podatku
 • I grupa podatkowa - kwota wolna od podatku:  9673 zł
 • II grupa podatkowa - kwota wolna od podatku:  7276 zł
 • III grupa podatkowa - kwota wolna od podatku: 4902 zł

Jeżeli myślisz o odrzuceniu spadku

Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na odrzucenie spadku, wtedy nie odziedziczy żadnego majątku, ale także żadnych długów. Warto się na zdecydować, gdy spadkobierca jest w pełni przekonany, że spadkodawca zostawił same długi lub długi te przewyższają wartość zostawionego majątku. 

Spadek można odrzucić w ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowie się o swoim prawie do spadku. Aby odrzucić spadek, należy złożyć odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu, można to także zrobić u notariusza.

Spadkobierca będzie miał wtedy pewność, ze nic mu się nie stanie, formalnie zostanie uznany za osobę, która nie dożyła otwarcia spadku.

Spadkobierca we wniosku wpisuje swoje dane i oświadcza, że odrzuca w całości spadek po zmarłym spadkodawcy w określonym dniu. Należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy, który będzie dowodem. Oczywiście trzeba zamieścić informacje o wszystkich spadkobiercach, ich miejsca zamieszkania i stopień pokrewieństwa. Jeżeli spadkobierca składa je na piśmie, to jego podpis musi być poświadczony notarialnie. Należy też wnieść opłatę (około 50 zł).

Spadkobierca musi pamiętać o tym, że jeżeli pozbędzie się kłopotliwego spadku, to jego udział przejdzie na dzieci. Tak więc one też muszą odrzucić spadek, by nie dziedziczyć długów. Jeżeli dzieci są małoletnie, to dziedziczą z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.  Odrzucenie spadku przez dziecko małoletnie, może zakończyć się w sądzie opiekuńczym, który zdecyduje, czy w imieniu dziecka, będzie mógł złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku dorosły spadkobierca. Długi są także dziedziczone przez innych spadkobierców ustawowych, zgodnie z kolejnością, która zapisana jest w prawie. 

Spadkobierca musi pamiętać, że jeżeli w ciągu sześciu miesięcy nie złoży żadnego oświadczenia, to będzie to oznaczało, ze przyjął spadek wprost. Gdy spadkobierca to osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (np. małoletnia) , osoba, co do której istnieje podstawa do całkowitego ubezwłasnowolnienia, osoba prawna ( np.sp. akcyjna,sp. z o.o.), to jeżeli niezostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy, będzie to oznaczało przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Gdy jeden ze spadkobierców przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to spadkobiercy, którzy nie złożą w terminie żadnego oświadczenia, będą uważani za spadkobierców, którzy przyjęli spadek na tej samej zasadzie, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.

Za spadkobiercę, który zmarł przed upływem terminu złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i nie zrobił tego przed śmiercią, prawo złożenia takiego oświadczenia mają jego spadkobiercy. 

Spadkobierca musi pamiętać, że nie może odwołać oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. 

Gdy spadkobierca składał oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku pod wpływem błędu lub groźby, lub z tych samych przyczyn nie złożył żadnego oświadczenia w wymaganym czasie (6 miesięcy), to ma prawo uchylić się od skutków niedotrzymania tego terminu. Jednak warunkiem jest udowodnienie tego przed sądem. 
Testament a dziedziczenie

Jeżeli zmarły pozostawi testament, to ustawowa kolejność dziedziczenia może zostać zmieniona. Testament jest jedynym skutecznym sposobem, który pozwala skutecznie rozporządzać majątkiem na wypadek śmierci (gdy nie chcemy by doszło do dziedziczenia zgodnie z ustawą). Jadnak należy pamiętać o pewnych warunkach. 

Pierwszym warunkiem jest to, że testament powinien zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy, tak więc np. małżonkowie nie mogą go spisać wspólnie (nawet gdy majątek jest wspólny, to muszą sporządzić osobne testamenty.

Testament może być sporządzony i odwołany tylko przez osobę, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (musi być pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona).

Osoba, która spisuje testament, musi pamiętać, że może w każdej chwili odwołać zarówno cały dokument, jak i jego poszczególne postanowienia. Jednak ostania wola nie może być sporządzona ani odwołana przez przedstawiciela.

Następnym ważnym warunkiem, jest to, że testament musi być ważny.

Tak więc przed wszystkim musi zawierać datę i podpis osoby, która go spisuje.

Testament będzie nieważny,gdy:
 • zostanie sporządzony przez osobę małoletnią lub chora psychicznie,
 • zostanie sporządzony pod wpływem groźby,
 • testator został wprowadzony w błąd przez spadkobiercę,
 • jeżeli zaistnieją podejrzenia, ze spadkodawca nie spisał testamentu własnoręcznie. 

Jak zmienić testament?

Jeżeli spadkodawca dojdzie do wniosku, ze chce zmienić już spisany testament, może to zrobić, sporządzając nowy testament, a poprzedni powinien być zniszczony lub pozbawiony cech, od których zależy jego ważność (można zniszczyć część z data i podpisem). Spadkodawca może też dokonać zmian w testamencie, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Jeżeli spadkodawca napisze nowy testament, a nie zaznaczy w nim, że odwołuje poprzedni, to odwołane zostaną tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią tego nowego.  

Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism 

Czeka Cię sprawa spadkowa, złożenie pozwu o zachowek lub sporządzenie testamentu, a nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Oto poradnik, dzięki któremu SAMODZIELNIE załatwisz sprawy spadkowe i przygotujesz odpowiednie pisma (znajdziesz tu aż 10 wzorów pism, m.in. wzór testamentu, pozwu o zachowek czy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Nie zwlekaj z załatwieniem spraw spadkowych – przekroczenie terminów może Cię kosztować dużo więcej niż ten poradnik! 
Dzięki poradnikowi Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism będziesz w stanie SAMEMU:
 • przeprowadzić sprawę spadkową i uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • sporządzić testament,
 • sporządzić pozew o zachowek,
 • przeprowadzić dział spadku,
 • rozliczyć się z urzędem skarbowym w sprawie podatku od spadku.
A to tylko najważniejsze zagadnienia. Zobacz, jaką jeszcze cenną wiedzę zawiera ten poradnik.
szczegóły: Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism»

Komentarze

Popularne posty