Ile kosztuje sprawa w sądzie - koszty sprawy w sądzie

Ile zapłacisz za sprawę w sądzie, czyli opłaty sądowe

Jeżeli chcesz założyć sprawę w sądzie, to będziesz musiał z góry za to zapłacić, bo zgodnie z przepisami koszty sądowe musi opłacić ta strona, która wnosi do sądu pismo. Zwykle jest to pozew. 

Za co trzeba będzie jeszcze zapłacić?

Trzeba się liczyć także innymi wydatkami, bo opłaty pojawią się też w trakcie postępowania sądowego, gdy założysz apelację, zażalenie, sprzeciw od wyroku zaocznego czy sprzeciw od nakazu zapłaty.
Uwaga! Wysokość opłat sądowych zależna jest od rodzaju sprawy oraz wartości przedmiotu sporu. W niektórych przypadkach możesz nic nie zapłacić.
Np. bez żadnych wydatków można wnieść pozew o zasądzenie lub podwyższenie alimentów. Bez kosztów obejdzie się także przy sprawach pracowniczych, ale tutaj warunkiem jest to, by wartość przedmiotu sporu (np. żądanie wypłaty zaległej pensji) nie przekroczyła 50 tys. zł (w sądzie I instancji).
Podobnie będzie w sprawach, które związane są z ubezpieczeniem społecznym (spory z ZUS-em). 

Jakie opłaty w sądzie?

Opłaty sądowe są podzielone na trzy kategorie: opłaty stałe, opłaty stosunkowe lub podstawowe. 

Opłata stała - pobiera się ją w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe. Wysokość tej opłaty niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia jest jednakowa. 
Uwaga! Opłata stała nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5 tys. zł.  
Dla przykładu: składany jest pozew o rozwód lub separację. Opłata stała to 600 zł. Przy składaniu wniosku o dział spadku opłata wynosi 500 zł. 
Opłata stosunkowa - pobierana w sprawach o prawa majątkowe. Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia.
Uwaga! Nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 tys. zł. 
Opłata podstawowa - płacona w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej lub stosunkowej. Wynosi ona 30 zł. 

Opłaty sądowe, to tylko część kosztów jakie trzeba ponieść przy sprawie sądowej. 

Będziesz musiał zapłacić również za wydatki, które z Twojego powodu pojawią się w trakcie postępowania sadowego. 
Dla przykładu: opłata wynagrodzenia biegłych powołanych na Twój wniosek czy zwrot kosztów podróży, noclegu, a także utraconych zarobków Twoich świadków. 
Uwaga! Opłaty sądowe uiszcza się bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej (maksymalnie do sumy 1500 zł). Można też zrobić przelew na rachunek sądu.

Zwolnienie z kosztów sądowych

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, to możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, a także ustanowienie adwokata z urzędu. 

Takie wnioski mogą być złożone zarówno na początku (przy wnoszeniu pozwu lub odpowiedzi na pozew) lub w toku sprawy. 

Będziesz też musiał złożyć oświadczenie (na gotowym formularzu), że bez uszczerbku finansowego koniecznego do utrzymania siebie lub rodziny nie jesteś w stanie ponieść kosztów sądowych, a także opłacić pełnomocnika. Trzeba opisać w nim swój stan rodzinny i majątkowy. 
Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych

To Ci może pomóc

Nie tylko dla niesłusznie oskarżonych i bezpodstawnie pozwanych przed sąd - Kliknij i sprawdź»

Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej - Kliknij i sprawdź»

Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? - Kliknij i sprawdź»

Komentarze

Popularne posty