Alimenty na dziecko - jak uzyskać alimenty na dziecko?

Jak uzyskać alimenty na dziecko? Co należy zrobić?

Gdy osoba, która jest zobowiązana zapewnić utrzymanie drugiej osobie nie wywiązuje się z tego obowiązku, trzeba wnieść pozew o alimenty do Wydziału Rodzinnego Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania uprawnionego lub zobowiązanego. 

W pozwie o alimenty podajesz następujące dane:
  • imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby domagającej się alimentów;
  • imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby, od której domagamy się alimentów;
  • wysokość żądanych alimentów i uzasadnienie ( wskazujemy nasze potrzeby oraz możliwości zarobkowe oraz majątkowe osoby, od której domagamy się alimentów);
  • Gdy pozew o alimenty dotyczy małoletniego dziecka przed sądem jego interesy reprezentuje przedstawiciel ustawowy ( najczęściej rodzic, od którego nie żąda się alimentów).
Gdy pozew o alimenty dotyczy małoletniego dziecka przed sądem jego interesy reprezentuje przedstawiciel ustawowy ( najczęściej rodzic, od którego nie żąda się alimentów).

Gdy pozew wnosi dziecko przeciwko rodzicom do pozwu należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli alimentów domaga się małżonek lub były małżonek, to w tych przypadkach należy dołączyć odpis aktu małżeństwa lub orzeczenia rozwodu.

Po wniesieniu pozwu Sąd wyznaczy rozprawę, na którą wstawiają się powód lub jego przedstawiciel ustawowy oraz pozwany.  Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd wyda wyrok. W trakcie rozprawy powód z pozwanym mogą dojść do ugody. Taka ugoda zostanie zapisana w protokole i będzie miała takie samo znaczenie co wyrok.

Jak ustalić wysokość alimentów na dziecko?

Na wysokość przyznanego świadczenia alimentacyjnego mają wpływ 2 czynniki. Po pierwsze sąd zwraca uwagę na usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do świadczenia. Inna będzie wysokość alimentów na chore i wymagające opieki dziecko niż na dziecko, które jest zdrowe. Na wysokość przyznanych alimentów na pewno będzie miał wpływ wiek dziecka ( bo przecież im dziecko starsze, tym większe są na niego wydatki).

Jak duże będziemy otrzymywać alimenty, uzależnione jest także od możliwości finansowych osoby zobowiązanej do ich płacenia. Jeżeli zarabia on dobrze można starać się o wyższa kwotę, niż w przypadku gdy jego zarobki to minimalne wynagrodzenie za pracę.

Problem pojawia się wtedy, gdy żądamy  alimentów od osoby bezrobotnej, która zatrudniona jest nielegalnie. Są nie może udowodnić mu wysokości jego dochodów, więc bierze pod uwagę hipotetyczne możliwości zarobkowe, a więc wysokość jego wynagrodzenia, gdyby podjął on pracę adekwatną do stanu swojego zdrowia oraz wykształcenia.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia pozwu o alimenty na dziecko?

Złożenie pozwu o alimenty jest bezpłatne.

Składając pozew o alimenty musisz do niego dołączyć następujące dokumenty:
  • odpis aktu małżeństwa ( jeżeli pozywasz współmałżonka);
  • odpis aktu urodzenia dziecka ( jeżeli domagamy się alimentów od ojca lub matki dziecka);
  • zaświadczenie, które potwierdzi uprawnienia do żądania alimentów od danej osoby;
  • można dołączyć zaświadczenia i pokwitowania, które dokumentują wysokość ponoszonych kosztów utrzymania (zaświadczenia o leczeniu, rachunki za leki czy rehabilitacje, opłaty za obiady szkolne, komitet rodzicielski, kolonie, za miesięczne opłaty, podręczniki, przybory szkolne etc..).

Co zrobić, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów na dziecko nie płaci ich dobrowolnie?

Udajemy się wtedy lub składamy prośbę na piśmie do sekretariatu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, w którym toczyła się rozprawa o wydanie wyroku lub wyciągu z protokołu rozprawy z treścią ugody wraz z klauzulą wykonalności. Z takim dokumentem zwracamy się do komornika, aby podjął on kroki w celu wyegzekwowania alimentów.

Jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów na dziecko?

W pozwie o podwyższenie alimentów tak samo jak w pozwie o alimenty określamy powoda i pozwanego, podajemy żądana kwotę oraz sygnaturę poprzedniej sprawy o alimenty lub podwyższenie alimentów.
Ile kosztuje sprawa o alimenty na dziecko?

Osoba składająca pozew o alimenty w postępowaniu sądowym, a także egzekucyjnym zwolniona jest z jakichkolwiek kosztów.

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny wobec dzieci?

Rodzic płaci alimenty na swoje dzieci do czasu w którym one są w stanie samodzielnie się utrzymać . Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie jest powodem automatycznego wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, że dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ale nie chce samo z nich zrezygnować, wnosimy pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Składamy go w sądzie w którym toczyła się sprawa alimentacyjna.  W takiej sprawie powodem jest osoba, która dotychczas płaciła alimenty, a pozwanym osoba, która je otrzymywała. Taki pozew jest płatny.

Masz zasądzone alimenty, ale nie wiesz, jak je wyegzekwować? 

Oto eBook, który Ci w tym pomoże! Znajdziesz tu nie tylko informacje, jak walczyć o egzekucję swoich alimentów, ale również wszystkie potrzebne pisma, m.in.: pozew o alimenty, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności czy skargę na czynność komornika. Nie poddawaj się bez walki – te pieniądze Ci się należą!

Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych»

Komentarze

Popularne posty