Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku

Podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku

Dotychczas, żeby sprzedać nieruchomość nabytą w drodze spadku i nie płacić podatku od uzyskanej sumy, trzeba było odczekać 5 lat od daty śmierci spadkodawcy - i to liczonych od następnego roku kalendarzowego po tym, w którym ta śmierć nastąpiła, np. gdy spadkodawca zmarł w 2010 r., nieruchomość można było sprzedać dopiero w 2016 r. 

Wcześniejsza sprzedaż wiązała się koniecznością zapłacenia podatku - chyba że pieniądze zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

5 lat, ale od nabycia nieruchomości...

Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnienie od zapłaty podatku od sprzedaży nadal obowiązuje po upływie 5 lat, ale liczy się je od wybudowania, odziedziczenia lub nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. 

Przykład: jeśli spadkodawca został właścicielem domu 7 lat  przed śmiercią, spadkobiercy mogą sprzedać dom bez płacenia podatku PIT tuż po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia (u notariusza). 

Gdyby zmarły wszedł w posiadanie mieszkania 2 lata przed śmiercią, wówczas spadkobierca musiałby odczekać jeszcze 3 lata, by móc sprzedać nieruchomość nabytą w drodze spadku bez płacenia podatku od dochodu ze sprzedaży. 
Uwaga! Nowe zasady dotyczą też nieruchomości nabytych w drodze spadku przez 1 stycznia 2019 r., jednak pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2019 r. mieszkanie (nieruchomość) nie została sprzedana. 

Cele mieszkaniowe - kupno, budowa, remont 

W nowych przepisach nadal obowiązuje zapis, że jeżeli spadkobierca chciałby sprzedać mieszkanie przed upływem ustawowych 5 lat i uniknąć płacenia podatku, powinien otrzymane środku wydać na własne cele mieszkaniowe. 

Ma na to 3 lata (wcześniej obowiązywał termin 2-letni).

Własne cele mieszkaniowe to m.in. nabycie (w całości lub udziału) mieszkania lub gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, rozbudowa lub remont mieszkania, a nawet spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przed odziedziczeniem nieruchomości. 
Uwaga! Pełną listę wydatków na cele mieszkaniowe, które uprawniają do zwolnienia z podatku, znajduje się w art. 21 pkt. 131. ust. 25-30 Ustawy o podatku dochodowym. 
By cele mieszkaniowe zostały uznane za własne, musi dojść do nabycia prawa do własności lub współwłasności lokalu albo gruntu. Może to być kolejne mieszkanie spadkobiercy, ale nie może go kupić np. na wynajem. Spadkobierca nie może też kupić nieruchomości dla innej osoby, np. dla dziecka. 

Przez zakup nowego mieszkania czy gruntu rozumie się podpisanie ostatecznej umowy zakupu. Nie wystarczy podpisanie umowy przedwstępnej lub deweloperskiej.

Jeżeli na cele mieszkaniowe nie wydasz nic lub tylko część kwoty uzyskanej ze sprzedaży, to od sumy, która Ci pozostanie, zapłacisz 19% podatku, uwzględniając tzw. koszy uzyskania przychodu, np. remont sprzedanej odziedziczonej nieruchomości. 
Dział spadku to nie jego nabycie 

Dla osób, które przeprowadziły postępowanie o dział spadku po jego ogłoszeniu, 5 lat (po których mogą bez podatku sprzedać nieruchomość) lizy się od daty zgonu spadkodawcy. 

Przed zmianami przepisów w przypadku tych, którzy odziedziczyli spadek z innymi spadkobiercami i dopiero po pewnym czasie przeprowadzili postępowanie o dział spadku, brano pod uwagę dwie daty:
  • działu otwarcia spadku, a wiec nabycia części nieruchomości oraz:
  • nabycia pozostałej części udziałów. 
Od 1 stycznia 2019 r. 5-letni okres liczony jest od daty zgonu spadkodawcy. 

Wyjątek: jeżeli przy dziale spadku spadkobierca otrzyma więcej, niż mu się pierwotnie należało, wówczas będzie go obowiązywał 5-letni termin do zbycia nieruchomości, liczony od nabycia spadku. 

Komentarze

Popularne posty