Program Mama 4 plus - dla kogo emerytura?

Dla kogo emerytura z programu Mama 4 plus?

Z początkiem marca ruszył program rządowy "Mama 4 plus", skierowany do osób, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby opiekować się co najmniej czwóra dzieci. 

Dla kogo świadczenie z programu Mama 4 plus?

O "matczyną" emeryturę mogą ubiegać się osoby niemające środków do życia, które osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet jest to co najmniej 60 lat, mężczyzn - 65 lat. 

Świadczenie z programu Mama 4 plus otrzymają matki mieszkające w Polsce, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci (swoich lub przysposobionych. Może się o nie starać także ojciec, który wychował dzieci np. po śmierci matki.
Uwaga! Uzyskanie prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie jest związane z opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, a to oznacza, że nie ma znaczenia, ile lat kobieta przepracowała w swoim życiu. Mogła w ogóle nigdy nie podjąć pracy i nie płacić składek ZUS - decydujący jest jest fakt, że wychowała dzieci. 

Jak się starać o świadczenie z programu Mama 4 plus?

Aby otrzymać emeryturę z programu "Mama 4 plus" trzeba wypełnić wniosek (ERSU). Wraz z nim składa się przede wszystkim aktu urodzenia dzieci, wypełniony formularz ERU ("oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej) oraz zaświadczenie potwierdzające osiągane dochody. 
Uwaga! Druki są dostępne na stronie internetowej ZUS. Dokumenty składa się do ZUS lub KRUS.  

Wysokość świadczenia z programu Mama 4 plus

"Matczyna" emerytura wynosi tyle, ile najniższa emerytura, czyli 1100 zł brutto. Tyle otrzyma osoba, która nie ma prawa do żadnego innego świadczenia. Jeśli ma, ale niższe niż 1100 zł , to otrzyma wyrównanie do tej kwoty. Osoba pobierająca świadczenie z programu "Mama 4 plus" zostaje objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Uwaga! Prawo do otrzymywania świadczenia może wygasnąć. Tak będzie, gdy matka nabędzie prawa do innego świadczenia, np. renty rodzinnej wyższej od najniższej emerytury. 

Od odmowy można się odwołać 

W razie odmowy przyznania świadczenie z programu "Mama 4 plus" można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (jest na to 14 dni). Jeśli decyzja nie zostanie zmieniona, w ciągu 30 dni od jej otrzymania możliwe jest odwołanie się do wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

Komentarze

Popularne posty