Jak wypełnić PIT-37 krok po kroku?

Jak wypełnić PIT-37, gdy rozliczasz się samodzielnie?

Instrukcja wypełnienia PIT-37

Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy: 
  • w 2018 r. otrzymywali wynagrodzenie za pracę; 
  • emerytów i rencistów, którzy samodzielnie chcą rozliczyć się z fiskusem, bo np. ponieśli wydatki, które są objęte ulgami); 
  • pracowali na umowy-zlecenia. 
PIT-37 - trzy strony i prawie 140 pól do wypełnienia
Część A I B formularza PIT-37

Formularz PIT-37 zaczyna się od rubryki na wpisanie NIP-u lub (ważna nowość) - numeru PESEL podatnika. W przypadku wspólnie rozliczających się małżonków są dwa pola. Podatnik musi uważać, by z informacji PIT-11 nie przepisał tu numeru swojego pracodawcy. Jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów przez podatników.

Dalej podatnik skreślając odpowiedni kwadracik informuje fiskusa o sposobie, w jaki zamierza się rozliczać.

Można wybrać:
  • indywidualne (kwadrat numer 1);
  • z małżonkiem (2);
  • ze zmarłym małżonkiem;
  • z dzieckiem (4).
Dwa dodatkowe kwadraty przeznaczone są dla podatnika niemieszkającego w Polsce, ale tu rozliczającego się z zarobionych w naszym kraju pieniędzy. 

Poniżej (część A) znajduje się miejsce na adres urzędu skarbowego (podatnik znajdzie go np. w PIT-11 lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) oraz dane personalne (cześć B).
Część C formularza PIT-37
Tutaj podatnik musi odkryć przed fiskusem wszystkie swoje dochody, które podlegają opodatkowaniu. Po prostu musi zsumować ze wszystkich "informacji" (formularze PIT-11), które otrzymał od pracodawców, o przychodach, kosztach, dochodach, składkach na ubezpieczenie oraz pobranych zaliczkach na podatek. 
Uwaga! Przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, każde osobno musi wypełnić swoją tabelę dochodów. 

Odliczenia od dochodu w PIT-37

Część D formularza PIT-37
Na początek odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Podatnik przenosi je z PIT-ów uzyskanych od pracodawców. 
Uwaga! Pominięcie składek oznacza pomyłkę na własną niekorzyść. Podatek będzie wtedy zawyżony. 
Przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, każde musi wpisać swoją składkę w swoje pole.  Następnie liczy się swoje dochody po odliczeniu składek. 

W kolejnych polach odlicza się od dochodu ulgi podatkowe z załącznika PIT/O m.in. za darowizny oraz wydatki na dostęp do internetu. Każde z małżonków musi odpisać swoje ulgi od swoich dochodów. 

Następnie jest odpis odliczanych od dochodu ulg mieszkaniowych z formularza PIT/D (m.in. odsetek od kredytów na dom lub mieszkanie).

Teraz trzeba będzie ustalić dochód po odliczeniach. W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem - wspólny dochód, jest już bez podziału na podatnika i małżonka. 

Obliczenie podatku w PIT-37

Część E formularza PIT-37
Dochód po zaokrągleniu do pełnych złotych,a  w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem i rodzin niepełnych - po podzieleniu przez dwa i zaokrągleniu do pełnych złotych, to tzw. podstawa obliczenia podatku, a wiec kwota, od której podatnik będzie liczył podatek.

Przy samotnym rozliczeniu, podatnik przykłada swoją podstawę obliczenia podatku do skali podatkowej i wylicza podatek, a gdy rozlicza się wspólnie z małżonkiem (lub jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko), to na samym przyłożeniu podstawy do skali się nie kończy.

Wynik, który zostanie uzyskany po podstawieniu do skali, trzeba jeszcze pomnożyć przez dwa i dopiero w ten sposób uzyska się łączny podatek małżonków lub rodziny.  
Uwaga! Szczególną uwagę należy zwrócić na pola:
  • 104 (podstawa opodatkowania);
  • 105 i 107 (podatek),
  • by ewentualnego błędu w wyliczeniach nie ciągnąc potem przez dalsze pola PIT-u. 

Odliczenia od podatku w PIT-37

Część F formularza PIT-37
Na początku podatnik (ewentualnie jego małżonek) wykazują w zeznaniu swoje składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwoty składek należy przenieść z "informacji" (PIT-11), które otrzymali od pracodawców. 

Następnie są pola na przepisanie z ulgowego załącznika PIT/O kwot ulg odpisywanych od podatku (w tym chyba najważniejsza ulga - na dzieci).

Dalej jest podatek po odliczeniach i pole na odpisanie wykazanych w załączniku PIT/D ulgowych zaszłości mieszkaniowych (korzysta z tego niewielu podatników - m.in. za oszczędzanie w kasie mieszkaniowej). 
Wyliczenie podatku należnego w PIT-37

Część G formularza PIT-37
No i czas na kluczowe pole 118. Tutaj podatnik (podatnicy) wpisuje podatek, który jest należny po zaokrągleniu do pełnych złotych. Tyle powinien od niego dostać fiskus za 2018 r. 

Podatek ten trzeba następnie porównać z kwota zaliczek odciągniętych przez pracodawcę od zeszłorocznych pensji i wpłaconych do kasy fiskusa. 

Gdy zaliczki będą wyższe od kwoty podatku należnego (np. podatnik korzysta z ulg lub rozlicza się korzystnie z małżonkiem, to wtedy będzie mail nadpłatę i fiskus zwróci mu ją w ciągu trzech miesięcy od złożenia PIT-u. 

Ale gdy zaliczki będą niższe niż należący się podatek, to podatnik ma wtedy niedopłatę i musi ją oddać fiskusowi do końca kwietnia, bo inaczej stanie się zaległością podatkową. 

1 % podatku dla OPP

Część H i I formularza PIT-37
Nie są to obowiązkowe pola. Ale warto przekazać 1 % podatku na cele społeczne. 

W części H podatnik wpisuje numer KRS wybranej przez niego organizacji pożytku publicznego, które uprawniona jest do przyjęcia 1 %.
Uwaga! I tutaj jest zmiana. Przedtem podatnik musiał podać nazwę wybranej OPP.
Następnie podatnik samodzielnie wylicza kwotę odpowiadającą 1 % podatku należnego. Nie jest to trudne. Kwotę podatku należnego mnoży się przez 0,01 lub dzieli przez 100.

W części I podatnik może natomiast podać swoje dane personalne. Dzięki temu OPP będzie mogła podziękować mu za wsparcie. Podatnik może też wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze z 1 % podatku. 

Informacje o załącznikach i podpis

Część J i K formularza PIT-37
Uwaga! Szczególnie ważny jest podpis podatnika, bo bez niego PIT-37 jest nieważny.
W polach, które przeznaczone są na informacje o załącznikach podatnik wpisuje liczbę załączników danego rodzaju, które składa wraz z formularzem PIT-37.

W części K formularza podatnicy składają swój podpis. W rozliczeniach za 2018 r. wystarczy, że wniosek o wspólne opodatkowanie się małżonków złoży jedno z nich. Po prostu wystarczy podpis tylko jednego z małżonków na wspólnym formularzu PIT. Jest to obojętne, czy podpisz go żona czy mąż. PIT będzie ważny. 
Uwaga! Zasada ta dotyczy wszystkich wspólnie składanych PIT-ów. Nie tylko PIT-37. 

Komentarze

Popularne posty