Co można odliczyć w uldze rehabilitacyjnej za 2018 r.

Ulga rehabilitacyjna za 2018 r. 

W rozliczeniu z fiskusem możesz odliczyć m.in. wydatki na leki, na rehabilitacje. Z ulgi rehabilitacyjnej możesz skorzystać niezależnie od tego, jaki stopień niepełnosprawności masz orzeczony.
Uwaga! Dotyczy to także odliczeń za korzystanie z samochodu. 
W całości od dochodu możesz odliczyć m.in. wydatki na:
  • płatny pobyt w sanatorium i/lub na turnusie rehabilitacyjnym;
  • adaptację oraz przystosowanie budynków lub mieszkań na potrzeby osoby niepełnosprawnej (np. wymianę wanny na brodzik, zainstalowanie poręczy, likwidację progów, poszerzenie drzwi);
  • przystosowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej (ale nie na jego kupno albo naprawy);
  • kupno oraz naprawę sprzętu i urządzeń niezbędnych w rehabilitacji oraz takich, które ułatwiają wykonywanie czynności życiowych (wyjątkiem jest sprzęt AGD). Do tej kategorii można też zaliczyć kupno komputera, gdy ze względu na rodzaj niepełnosprawności ułatwia to przełamanie barier w komunikowaniu;
  • opiekę pielęgniarki w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby, która uniemożliwia poruszania się;
  • usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, które mają orzeczoną I grupę inwalidztwa. 
Gdy jesteś właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, możesz odliczyć od dochodu wydatki na korzystanie z niego - do 2280 zł. Od zeszłego roku nie ma znaczenia, w jakim celu używasz samochodu. To duża zmiana, bo wcześniej można było odliczać tylko wydatki związane z dojazdem na rehabilitację. Teraz nie ma żadnych ograniczeń. 

Wystarczy, że masz orzeczenie o niepełnosprawności (nie ma znaczenia jej stopień) i jeździsz autem np. na zakupy. Powinieneś mieć potwierdzenie wydatków np. imienne rachunki/faktury za paliwo, ubezpieczenie, naprawy. 

Jak rozliczyć lekarstwa w uldze rehabilitacyjnej? 

Przy lekach obowiązuje rozliczenie miesięczne. Możesz odliczyć tylko te wydatki, które w danym miesiącu przekroczyły 100 zł. Jeżeli np. w 2018 r. wydałeś w danym miesiącu na leki 175 zł, to masz prawo odliczyć od dochodu 75 zł.
Uwaga! Dotyczy to tylko lekarstw przepisanych przez lekarza specjalistę, które powinieneś przyjmować stale lub czasowo.

Komentarze

Popularne posty