Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Jak zostać jedynym właścicielem nieruchomości?

Współwłasność - sytuacja, gdy do jednej nieruchomości mają prawo jednocześnie dwie, trzy lub nawet więcej osób. Dochodzi do niej, gdy np. rodzeństwo odziedziczy po rodzicach dom i wtedy każdy ze spadkobierców ma takie samo prawo do tej nieruchomości, ale żaden nie może nic z nią zrobić (np. sprzedać, przekazać w darowiźnie).
Uwaga! W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest tzw. zniesienie współwłasności, bo każdy ze współwłaścicieli pa prawo wystąpić z wnioskiem o to do sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.
Opłata sądowa za wniosek: 1000 zł lub 300 zł, w przypadku wniosku podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli i zawierającego zgodny projekt podziału nieruchomości.

Wzór wniosku o zniesienie współwłasności 

Zniesienie współwłasności u notariusza

Zamiast do sadu, można udać się w tej sprawie do kancelarii notarialnej. Wtedy nie potrzebne będzie pisanie wniosku, bo notariusz sporządzi akt o zniesieniu współwłasności. Podpisanie aktu notarialnego może odbyć się, bez długiego oczekiwania na sprawę w sadzie.
Uwaga! Jednak trzeba spełnić jedn warunek: wszyscy współwłaściciele muszą być zgodni, kto np. stanie się właścicielem nieruchomości i jakie kwoty spłaci pozostałym osobom.
Koszty: opłata, jaką pobierze notariusz za sporządzenie takiej umowy, jest zależna od wartości nieruchomości.
Dla przykładu: przy wartości nieruchomości przekraczającej 60 tys. zł, ale niższej niż 1 mln, opłata wyniesie 1010 zł plus 0,4% liczone od nadwyżki powyżej 60 tys. zł.
Notariusz pobiera też podatek do urzędu skarbowego 2% wartości nieruchomości.

Właściciel nieruchomości może wybrać dowolnego notariusza, bo nie obowiązuje tutaj rejonizacja, jak w przypadku składania sprawy do sądu.

Komentarze

Popularne posty