Wniosek o wypłatę zaległego wynagrodzenia

Wzór wniosku o wypłatę zaległego wynagrodzenia

Jeżeli pracodawca nie płaci Ci pensji, to musisz wiedzieć, że prawo jest po Twojej stronie.
Uwaga! Wypłata wynagrodzenia za pracę, to najważniejszy obowiązek pracodawcy.
Obowiązkiem każdego pracodawcy jest jasne określenie reguły wypłaty wynagrodzenia za pracę i jeżeli zatrudnia on co najmniej 20 pracowników, to musi utworzyć regulamin wynagradzania, a gdy w firmie jest mniej pracowników, to każdy pracodawca musi mieć ustalone szczegółowe warunki płacy w umowie o pracę.
Uwaga! Nie mogą być mniej korzystne niż przepisy kodeksu pracy.   

Obowiązki pracodawcy dotyczące wynagrodzenia za pracę

Wypłata wynagrodzenia za pracę


Wynagrodzenie za pracę musi być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym w umowie terminie.

Wynagrodzenie, które płatne jest raz w miesiącu musi być wypłacone z dołu, ale nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
Uwaga! Jeżeli ustalony dzień wypłaty jestem dniem wolnym, to wynagrodzenie należy wypłacić w dniu poprzedzającym.

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za pracę

Jeżeli pracodawca nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia za pracę w terminie, to pracownik powinien najpierw ustalić, czy zwłoka w wypłacie nie wynikła przez pomyłkę (np. pracodawca pomylił numer konta, na które należało przelać pieniądze).
Uwaga! Jeżeli nie to było powodem braku pensji, to pracownik powinien złożyć u pracodawcy stosowne pismo z prośba o wypłatę zaległej pensji.
Gdy nie przyniesie to oczekiwanego skutku i pieniądze nie zostaną przelane na konto, to pracownik może wystąpić do sądu pracy z pozwem przeciwko pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za pracę.
Uwaga! W pozwie do sądu pracy pracownik ma prawo zażądać również ustawowych odsetek za czas opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Obecnie odsetki te wynoszą 13% w skali roku.
Podstawa prawna: art 85 par. 1-4 Kodeksu pracy.

Jak napisać wniosek o wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę - wzór

Wniosek będzie dowodem w sądzie i oznacza, że pracownik chciał ugodowo załatwić sprawę, a pracodawca mimo to nie wypłacił dobrowolnie wynagrodzenia za pracę.

Katowice, dnia....

Jan Nowak
ul. Prosta 12/1
40-016 Katowice

Firma usługowa ABC
ul. Krzywa 4
40-016 Katowice


Wniosek o zapłatę

Na podstawie art. 476 kodeksu cywilnego oraz art. 85 par. 1 i 2 k.p., wzywam Państwa do zapłaty - w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma - niewypłaconej mi kwoty ............... brutto z tytułu wynagrodzenia za pracę za okres od ..... do ........

Należność proszę wypłacić na mój rachunek bankowy: 52 0000 0000 0000 00000.

Brak zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę we wskazanym wyżej terminie spowoduje, ze skieruje sprawę o wypłatę wynagrodzenia na drogę postępowania sądowego, co narazi Państwa na dodatkowe koszty.

Z poważaniem
Jan Nowak 

Uwaga! Najczęściej pracodawca przelewa wypłatę na wskazane przez pracownika konto bankowe (koszty przelewów pokrywa zakład pracy), ale gdy pracownik nie zgadza się an przelewy do banku, to pracodawca musi wtedy wypłacić pensję w gotówce.  

Komentarze

Popularne posty