Rozłożenie podatku na raty

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Jeżeli nie zapłaciłeś podatku, bo nie miałeś z czego, to nie zwlekaj z napisaniem pisma do urzędu skarbowego z prośbą o rozłożenie zaległości na raty.
Uwaga! Możliwość rozłożenia podatku na raty to nasz przywilej, a nie prawo. Jeżeli w tym roku uzyska się zgodę urzędu skarbowego, to nie będzie już można za rok znów o to prosić. Jeżeli zaległości wynoszą np. do 1 tys., to prosi o nie więcej niż 12 rat.

Dlaczego warto złożyć wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Według doradców podatkowych, gdy ma się kłopoty z zapłaceniem podatku, to trzeba poprosić urząd skarbowy o rozłożenie należności na raty.

Uwaga! Naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku wyrażenia na to zgody. To będzie tylko jego dobra wola.
Ale warto się o to postarać, bo wynika z tego wiele korzyści i tak m.in:
  • od dnia przyjęcia wniosku do urzędu skarbowego zostanie wstrzymane naliczanie karnych odsetek od zaległości podatkowej;
  • można uniknąć w ten sposób nałożenia na nas kary przez fiskus (jej wysokość zależna jest od wielkości zaległości podatkowej);
  • zapłaci się mniejsze odsetki (tylko 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - to tzw. opłata prolongacyjna).
Uwaga! Jeżeli zostanie wydana pozytywna decyzja przez urząd skarbowy, a potem nie wpłaci się którejkolwiek z rat, to ta decyzja stanie się automatycznie nieważna i ponownie będą naliczane odsetki od niezapłaconej kwoty. 

Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej 

Wyjaśnienie:

Wypełnienie wniosku należy rozpocząć od podania imienia, nazwiska oraz swojego adresu z kodem. Można podać numer NIP lub PESEL, bo ułatwi to urzędowi znalezienie naszych danych.

W prawym górnym rogu wniosku podaje się datę jego złożenia, a poniżej - nazwę oraz adres swojego urzędu skarbowego.

Naczelnika urzędu skarbowego należy poprosić o rozłożenie podatku na raty.
Uwaga! Prośba o umorzenie raczej nie będzie uwzględniona, bo urzędy skarbowe rzadko wyrażają na to zgodę.
Urząd skarbowy pozytywnie rozpatrzy wniosek, gdy będzie on uzasadniony naszym ważnym interesem, np. trudną przejściową sytuacją finansową, problemami zdrowotnymi lub rodzinnymi. Niezapłacenie podatku powinno być związane z tym, że mieliśmy nagłe, ważne wydatki.

Na końcu wniosek należy odręcznie podpisać.

Komentarze

Popularne posty