Pracownicze Plany Kapitałowe 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe dodatkowym sposobem oszczędzania na emeryturę

Od lipca 2019 r. będziesz mógł dodatkowo odkładać na przyszła emeryturę. Do Twoich składek dorzuci się pracodawca oraz państwo.

Przystąpienie do programu nastąpi automatycznie dla pracowników do 55. roku życia, a starsi będą mogli zgłosić się dobrowolnie. Pracownicze Plany Kapitałowe nie obejmą tych, którzy złożą u pracodawcy pisemną rezygnację z uczestnictwa.    

Wysokość składki na Pracownicze Plany Kapitałowe

Składka wyniesie 2% Twojej pensji brutto, czyli gdy zarabiasz 3000 zł brutto, na PPK wydasz 60 zł miesięcznie. Pracodawca dołoży 1,5% pensji (czyli 45 zł), a państwo doda 20 zł miesięcznie. Wyliczenia nie są oczywiście precyzyjne, ponieważ będą się zmieniały w zależności od wzrostu Twojego wynagrodzenia. 
Uwaga! Jeśli Twoje dochody są niższe lub równe 120% minimalnego wynagrodzenia (obecnie wynosi ono 2250 zł brutto) będziesz mógł wpłacać na PPK mniej niż 2% pensji, ale składki nie mogą być niższe niż 0,5%. Składka wpłacana przez pracodawcę nie zostanie obniżona. Musi on uiścić co najmniej 1,5% Twojej pensji. Również dopłata państwa się nie zmieni. Dla wszystkich wyniesie 240 zł rocznie. 

Dziedziczenie pieniędzy z Pracowniczych Planów Kapitałowych 

Wszystko, co zostanie uskładanie w programie PPK, podobnie jak na IKE, IKZE lub PPE, w razie Twojej śmierci otrzymają bliscy. Połowę dostanie małżonek na swoje konto PPK, IKE, PPE lub inne.

Druga połowa należy się pozostałym spadkobiercom. Przystępując do PPK, możesz wskazać osoby, którym chcesz przekazać pieniądze. Gdy tego nie zrobisz, otrzymają je zgodnie z zasadami dziedziczenia.

Kto skorzysta na Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Najwięcej skorzystają najmłodsi pracownicy, którzy będą odkładać najdłużej. Ale opłaca się to także starszym zatrudnionym, bo liczy się każdy dodatkowy grosz do emerytury.

Jeśli np. zarabiasz 3000 zł brutto miesięcznie i do emerytury zostało Ci 10 lat, w PPK uzbierasz 17 400 zł. Ty odłożysz 9000 zł, pracodawca dołoży 6600 zł, a państwo 1800 zł. Program zakłada, że pieniądze będą wypłacane przez 10 lat po przejściu na emeryturę. Twoje świadczenie wzrośnie więc o 1740 zł rocznie (145 zł miesięcznie).

Możesz też zdecydować się na jednorazową wypłatę 25% zgromadzonej sumy. I nie zapłacisz od tej kwoty podatku! Jeśli reszta pieniędzy zostanie rozłożona na co najmniej 10 lat, podatek również Cię nie dotyczy. 
Pracownicze Plany Kapitałowe - od kiedy?

Najpierw (1 lipca 2019 r.) do PPK trafią firmy, które zatrudniają ponad 250 osób, a kolejne będą przystępowały co pół roku. Zatrudniające minimum 50 osób - 1 stycznia 2020 r. Te, w których pracuje co najmniej 20 osób - 1 lipca 2020 r. Pozostałe - 1 stycznia 2021 r. 

Komentarze

Popularne posty