Alimenty na dziecko

Co trzeba wiedzieć o alimentach na dziecko?

Co to są alimenty - definicja

Najprościej, alimenty to dostarczanie środków utrzymania i wychowania.

Kto decyduje o przyznaniu alimentów, określa ich wysokość i dzieciom w jakim wieku się należą?

Wysokość alimentów jest określana przez samych rodziców,którzy decydują o wychowaniu czy utrzymaniu dziecka. Dopiero, gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów, wtedy decyzje podejmuje sąd. Alimenty należą się dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadziła przepis, zgodnie z którym rodzice mogą chylić się od alimentacji wobec dzieci pełnoletnich w sytuacji, gdyby łączyło się to z nadmiernym uszczerbkiem dla nich, albo dzieci pełnoletnie nie próbują, nie starają się samodzielnie się utrzymać.

Przed wprowadzeniem tego przepisu, rodzice musieli alimentować również dzieci pełnoletnie, które nie były w stanie samodzielnie się utrzymać.

Jak wylicza się wysokość alimentów?

Są dwa kryteria, które bierze pod uwagę sąd określając wysokość alimentów.

Po pierwsze:


są to usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Pod drugie:

są to możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica.

Nie są to obiektywne kryteria, nie można wskazać, że w danym przypadku alimenty powinny mieć taką, a nie inną wysokość.

W jaki sposób zmienić wysokość alimentów?

Kodeks rodzinny posługuje się formułą  zmiany alimentów, zmiany wysokości alimentów  - w przypadku zmiany stosunków. Ta formuła jest bardzo ogólna. Zmianą stosunków może być : wzrost cen, wzrost potrzeb dziecka (dziecko dorasta potrzebuje większej ilości ubrań czy też wyjazdu na wycieczkę szkolną), może to też być wzrost dochodów rodzica, który zarabiał kiedyś dużo mniej, a teraz jego zarobki znacząco się polepszyły.

A co wtedy, gdy rodzic traci pracę i mówi: przestaje płacić

Wszystko uzależnione jest od tego: dlaczego stracił pracę.

Jeżeli utrata pracy była niezależna od rodzica, który płaci alimenty, to oczywiście może on zażądać zmniejszenia alimentów, a nawet uchylać się od ich płacenia.

Gdy nie czyni jednak żadnych starań, żeby znaleźć jakąś pracę, żeby zarabiać, obowiązek płacenia alimentów może zostać utrzymany, może nadal płacić alimenty w takiej wysokości, w jakiej płacił poprzednio.

Przepisy Kodeksu rodzinnego mają na celu uniknięcie sytuacji, w której rodzic, który płaci alimenty ucieka, zwalnia się z pracy, czy też sprzedaje wartościowe składniki majątku, żeby nie płacić alimentów. Zdarza się tak w praktyce, dlatego kodeks posługuje się formułą możliwości majątkowych i zarobkowych, a nie formułą faktycznych zarobków.

W sytuacji, gdy możliwości te nadal są wysokie, mimo, że rodzic nie pracuje musi płacić alimenty.

Jak ustalić dochody osoby, która ma obowiązek płacić alimenty?

Ustalenie tego w pewnych sytuacjach może być naprawdę trudne. W sytuacji, gdy płacący alimenty jest prywatnym przedsiębiorcą, który pokazuje wyższe koszty uzyskania przychodu lub w sytuacji, gdy jest to osoba, która pracuje na "czarno" , która nie pokazuje swoich faktycznych dochodów .

Ustalić dochody można w pewien pośredni sposób, gdy rodzic pokazuje zarobek 2000 czy tez 2200 złotych, a dodatkowo jeździ bardzo dobrym samochodem, zużywa wiele paliwa, ma dwa telefony komórkowe i bardzo wysokie rachunki za rozmowy, to naprawdę będzie trudno wykazać mu przed sądem, że dochody, które wykazał to jego faktyczny zarobek, a rodzic, który złożył pozew o alimenty pokazuje, że może on zarabiać dużo więcej.

Kto wnosi o podwyższenie alimentów: dzieci, opiekun, czy może prawnik?

Generalnie o alimenty czy też o ich podwyższenie wnosi pozew dziecko. Gdy dziecko jest małoletnie, to reprezentowane jest przez rodzica (faktycznego opiekuna). W sytuacji, gdy dziecko jest pełnoletnie, wnosi pozew samo.Co w pozwie o alimenty?

W pozwie o alimenty musisz umieścić:

Miejsce, data
- w górnym lewym rogu podajesz miejscowość i datę.

Dane powoda/powódki - wpisz pod data imię i nazwisko dziecka, a także swoje dane z adresem, ponieważ to pozew składasz w imieniu swojego małoletniego dziecka.

Adres sądu - W prawnym górnym rogu napisz adres sądu rejonowego, gdzie skierujesz pozew o alimenty. Sąd może być właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania ojca/matki  dziecka.

Dane pozwanego/pozwanej - Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania pozwanego ojca/matki dziecka wpisujesz pod swoimi danymi. Musisz podać dokładny adres, aby sąd wysłał mu wezwanie na rozprawę.

Początek pozwu o alimenty - Na środku umieszczasz tytuł : Pozew o alimenty. Pozew o alimenty zaczynasz o tego, jakiej miesięcznej kwoty alimentów żądasz i w jaki sposób pozwany ojciec/matka będzie dokonywał płatności (tutaj ustalasz dzień miesiąca do którego ojciec/matka ma wpłacić pieniądze i czy pieniądze ma przesłać na Twój adres zamieszkania czy wpłacić na konto).

Uzasadnienie - W uzasadnieniu podajesz wszystkie okoliczności, które tłumaczą żądanie alimentów w podanej przez Ciebie kwocie. Podajesz swoje zarobki, dochody ojca/matki dziecka (jeżeli ich nie znasz podaj w przybliżeniu). Napisz także ile wydajesz na dziecko, można podać ogólną miesięczną kwotę utrzymania, ale może też opisać to szczegółowo (ile wydajesz na żywność, ubranie, książki itp.).

Załączniki - Na końcu pozwu o alimenty podajesz dokumenty, które dołączysz do pozwu oraz do odpisu tego pozwu

Dowody - Tutaj podajesz dokumenty, które dołączasz do pozwu o alimenty. Będą to dowody w sprawie. (odpis zupełny aktu urodzenia twojego dziecka, jeżeli dziecko choruje, to zaświadczenie od lekarza, rachunki za zajęcia pozalekcyjne dziecka.

Podpis - pozew o alimenty musi być koniecznie podpisany, ponieważ niepodpisany pozew nie zostanie przyjęty przez sąd rejonowy. Pozew o alimenty musi być podpisany odręcznie.

Komentarze

Popularne posty