Podatek ryczałtowy od wynajmu

Jak rozliczyć podatek ryczałtem, gdy wynajmujemy komuś mieszkanie?

Coraz więcej osób rozlicza przychody z tytułu najmu lub dzierżawy w formie ryczałtu. 

Komu opłaca się rozliczać ryczałtem i jakie formalności trzeba spełnić?

Przy rozliczaniu się ryczałtem podatek wynosi 8,5% przychodów (cała suma uzyskana os osoby, która wynajmuje mieszkanie). Stawka jest stała i nie jest zależna od tego, jak wysokie są te przychody.
Uwaga! Osoby, które chcą rozliczać się w formie ryczałtu, muszą zgłosić to w formie pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego, który jest właściwy dla ich miejsca zamieszkania.
Można to zrobić w dwóch terminach:
  • przychody z tytułu umowy najmu zaczęto osiągać w trakcie roku podatkowego (czyli wcześniej mieszkanie nie było wynajmowane.
Wtedy pisemne oświadczenie w wyborze sposobu opodatkowania należy złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód (np. jeśli mieszkanie wynajęto w sierpniu, oświadczenie składa się do 20 września).
  • mieszkanie jest komuś wynajmowane, ale opłaca się z tego tytułu podatek na zasadach ogólnych.
Wówczas w nowym roku podatkowym przysługuje prawo do zmiany wybranej w poprzednim roku formy opodatkowania. Do 20 stycznia (następnego roku) można zgłosić zmianę sposobu opodatkowania na ryczałt.
Uwaga! Osoby korzystające z ryczałtu muszą co miesiąc zapłacić podatek.
Należy go wpłacić na konto swojego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca (czyli np. do 20 września za sierpień).
Uwaga! Wyjątkowo podatek za grudzień wpłaca się w terminie do 31 stycznia następnego roku podatkowego. To również termin dla "ryczałtowców" na złożenie rocznego zeznania PIT-28.
Jednak są sytuacje, gdy podatek ryczałtowy się po prostu nie opłaca i bardziej korzystne jest rozliczenie się według skali podatkowej. Tak samo jak przy zarobkach oddaje się wówczas fiskusowi 18% lub 32% od uzyskanego dochodu (dochodu,a nie przychodu tak jak przy ryczałcie).

Takie rozliczenie bardziej będzie się opłacało, gdy ponoszone są koszty związane z przygotowaniem mieszkania pod wynajem (np. robiony jest remont, kupowane meble czy sprzęt RTV i AGD).
Uwaga! Koszty te można bowiem odliczyć od uzyskanego przychodu.
Odliczyć można też koszty amortyzacji mieszkania - 1,5% tzw. wartości początkowej, czyli ceny zakupu mieszkania.

Korzyści z umowy najmu okazjonalnego

Obecnie (obowiązuje to od 28 stycznia 2010 r.), gdy wynajmuje się komuś mieszkanie, można zawrzeć z nim umowę tzw. najmu okazjonalnego.

Co prawda wymaga on znacznie większych formalności niż zwykły wynajem, ale jego zaletą jest to, że bardzo dobrze chroni interesy właścicieli mieszkań lub domów.
Na czym polega najem okazjonalny?

Niesolidnego lokatora można eksmitować bez żadnego problemu, nie trzeba przeprowadzać żadnych postępowań sądowych ani czekać na przyznanie najemcy lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

Natomiast wadą takiej umowy jest to, że trzeba skłonić najemcę, aby złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji i zobowiązał się do opuszczenia mieszkania. Powinien też wskazać lokal, do którego się przeprowadzi.  Umowę najmu okazjonalnego trzeba też zgłosić w urzędzie skarbowym. 

Komentarze

Popularne posty