Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej

Jak dostać odszkodowanie na błąd w sztuce lekarskiej?

Każda osoba, która została poszkodowana wskutek błędnej diagnozy, zakażenia szpitalnego, uszkodzenia ciała, ma prawo do złożenia wniosku o odszkodowanie do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Komisje te działają przy każdym urzędzie wojewódzkim. Ze strony internetowej urzędu można pobrać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego.

Druk wniosku ma formę tabelki z polami do wypełnienia.

Wypełniony wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, dokumentację oraz pokwitowanie opłaty (200 zł) należy przesłać do komisji na adres urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na siedzibę szpitala.

Komicja zbada sprawę i w ciągu 4 miesięcy wyda decyzję, a gdy będzie ona pozytywna dla pacjenta, to to wtedy uzyska on odszkodowanie.

Jak wypełnić wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?

1. Dane pacjenta (ew. rodziny) - tutaj należy podać swoje podstawowe dane, a gdy o odszkodowanie występują bliscy zmarłego pacjenta (np. małżonek czy dzieci), to podają oni swoje dane.

2. Informacje o placówce medycznej - oprócz adresu szpitala, od którego żądane jest odszkodowanie, podaje się nazwę nadzorującego go ZOZ lub innego zespołu albo spółki, jeśli do zdarzenia doszło w prywatnej placówce medycznej.

3. Uzasadnienie - Uwaga: to bardzo ważna część wniosku. Trzeba krótko opisać okoliczności, w jakich nastąpiło np. zakażenie, uszkodzenie ciał itd.

4. Górne kwoty odszkodowania - można żądać maksymalnie 100 tys. zł (można podać też niższą kwotę). Rodzina zmarłego pacjenta może uzyskać do 300 tys. zł.

5. Załączniki - wraz z wnioskiem koniecznie należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą zakażenie, uszkodzenie ciała itp., czyli opinie lekarzy, wyniki badań oraz zaświadczenia potwierdzające koszty poniesione przez poszkodowanego pacjenta, np. rachunki za rehabilitację. Trzeba też załączyć potwierdzenie opłaty.

6. Data złożenia, podpis wnioskodawcy - na końcu formularza wpisuje się datę złożenia wniosku, a wnioskodawca musi się odręcznie podpisać. 
Wzór wypełnionego wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego


Komentarze

Popularne posty