Rodzinne ogrody działkowe

Na co musisz zwrócić uwagę zanim podpiszesz umowę z dotychczasowym użytkownikiem ogródka działkowego?

Rodzinnych ogrodów działkowych (dawne działki pracownicze) jest w Polsce ok. 5 tys. W ich obrębie wydzielono ok. miliona niewielkich działek, które zwykle mają 300-400 mkw. powierzchni (maksymalnie 500 mkw.).

Co zrobić, by stać się właścicielem ogródka działkowego?


Najprościej? Odkup od kogoś, kto działki chce się pozbyć. W prasie i na stronach internetowych znajdziesz wiele ogłoszeń o sprzedaży.

Ceny wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, ale słowo "sprzedaż" nie jest tutaj właściwe, bo ogródka działkowego nie można odsprzedać ani odpłatnie zbyć prawa do jego użytkowania.
Uwaga! Właścicielem gruntów jest gmina, miasto albo państwo i tak naprawdę użytkownik działki jest jedynie właścicielem jedynie tego, co na niej się znajduję, m.in. niewielkich domków (tzw. altany i nasadzenia). 
I właśnie za to płacisz.

Przeniesienie praw do ogródka działkowego

W praktyce będzie to wyglądać tak, że podpiszesz umowę z dotychczasowym użytkownikiem o przeniesienie praw do działki (trzeba ją poświadczyć notarialnie).

To jest bezpłatne.
Uwaga! W umowie znajduje się jednak zapis, ze nabywca płaci określona kwotę za przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie ogródka działkowego. O zatwierdzenie tej umowy musisz zwrócić się do stowarzyszenia ogrodowego.
Procedura nie jest skomplikowana. Gzie więc tkwi ewentualny haczyk? W zabudowie działki.

Ogródek działkowy ma służyć jedynie celom rekreacyjnym

Tak mówią przepisy.  Nie możesz w nim mieszkać ani prowadzić działalności gospodarczej. Określają one jasno, co można wybudować: altany o powierzchni zabudowy do 35 mkw. oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.
Uwaga! Do powierzchni altany nie wliczany jest taras, weranda lub ganek, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 mkw.
Dlatego musisz bardzo ostrożnie podchodzić do ogłoszeń typu "Całoroczny piętrowy domek letniskowy na działce ROD, 65 mkw. powierzchni, trzy pokoje, kominek, w pełni wyposażona kuchnia, ogrzewanie".
Uwaga! Gdy zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych, że wybudowałeś, nadbudowałeś lub rozbudowałeś altanę działkową z naruszeniem przepisów regulaminu, będziesz zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości. A nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowanej altany działkowej, jeśli naruszenia nie mogą zostać usunięte w innych sposób.
Obowiązki działkowca

Podpisując umowę o przeniesieniu praw do ogrodu działkowego jednocześnie zobowiązujesz się do przestrzegania regulaminy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dotyczy on nie tylko dopuszczalnej wielkości altan ale także ich usytuowania na działce.

Określa także wymogi, które dotyczą rodzaju ogrodzenia nasadzeń, np. w jakiej odległości od granicy działki mogą być sadzone różne gatunki drzew.
Uwaga! Obowiązkiem działkowców jest uiszczanie opłat ogrodowych, które pokrywają koszty funkcjonowania ROD (np. oświetlenia w częściach ogólnych czy wywóz śmieci).
Raz w roku (najpóźniej do 1 lipca) zarząd ROD powinien przedstawić działkowcom sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. Jeśli opłaty ogrodowe są podwyższane, działkowcy mogą to zaskarżyć do sądu. 

Komentarze

Popularne posty