Przykładowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna (jak wskazuje sama nazwa) to spotkanie, podczas którego osoba rekrutująca sprawdza kwalifikacje kandydata do objęcia konkretnego stanowiska pracy. Podczas tej rozmowy kandydat ma czas i miejsce na prezentacje własnej osoby, umiejętności zawodowych, swoich zainteresowań oraz motywacji do przyjęcia określonych obowiązków pracy.
Uwaga! Rozmowa kwalifikacyjna to nie spotkanie jednostronne. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem będzie przygotowanie własnego zestawu pytań, które dęba dotyczyły interesujących nas aspektów pracy na stanowisku, o które się ubiegamy. 
Należy także zebrać kilka istotnych informacji związanych z działalnością firmy, a także sytuacji w danej branży. Tak przygotowany kandydat jest poważnym partnerem w dyskusji z pracodawcą.

Osoba, która otrzyma zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną powinna stawić się na nią punktualnie. Zachowuje się swobodnie, uprzejmie i stara się nie okazywać zdenerwowania. Jest przygotowana do rozmowy, zna swoje moce oraz słabe strony oraz wie co jest jej największym atutem. Należy je odpowiednio i umiejętnie przekazać pracodawcy.

Przy czym wskazany jest tutaj rozsądny umiar, bo mówienie o sobie w samych superlatywach, wyliczanie wspaniałych cech jednym tchem, może być powodem przedstawienia nas w niewiarygodnym świetle.

Dlatego warto prześledzić swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe, a także życiowe, przyjrzeć się większym i mniejszym sukcesom, które były powodem nie tylko powiększenia zbioru naszych kwalifikacji, ale przede wszystkim rozwinęły nasza osobowość.

Wykorzystaj te porady:
 • staraj się nie spóźnić na rozmowę;
 • ubierz się wygodnie, elegancko, Twój strój wskazuje, że szanujesz pracodawcę;
 • słuchaj uważnie zadawanych pytań, odpowiadaj rzeczowo, jasno i wyraźnie;
 • unikaj żargonu; 
 • utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą, przyjmij otwartą postawę ciała;
 • unikaj mamrotania pod nosem, nerwowych gestów; 
 • stwórz obraz osoby zaangażowanej, pewnej własnych kwalifikacji; 
 • wybierz kilka przykładów z własnego życiorysu i przedstaw je na poparcie swoich zalet, umiejętności (np. sytuacje trudne, w których sobie poradziłeś; sukcesy odniesione nie tylko na płaszczyźnie zawodowej wymagające szczególnego poświęcenia, samozaparcia).
Musisz też wiedzieć o tym, ze proces rekrutacji nie kończy się na jednym spotkaniu z kandydatem. Zwykle trzeba przejść przez kilka etapów spotkań, bo to pozwoli pracodawcy poznać nas jeszcze dokładniej.

Dlatego trzeba oswoić się z myślą, że kolejne rozmowy będą zdecydowanie dłuższe, a także bardziej precyzyjne. często przeprowadza się także różne testy psychologiczne w celu poznania predyspozycji kandydata (psychicznych, osobowościowych itp).

Pracodawca może też postawić przed kandydatem na dane stanowisko pracy określone zadania do wykonania.

Może to być np.:
 • odgrywanie scenek sprzedaży artykułów, rozmowy telefoniczne z "trudnym klientem", część rozmowy kwalifikacyjnej może także odbywać się w języku obcym.
Uwaga! Kolejne spotkania to czas na negocjacje z pracodawcą i ustalenie warunków współpracy. Dlatego trzeba dobrze przygotować się do omówienia niżej wymienionych kwestii: 
 • nasze oczekiwania finansowe na określonym stanowisku  warunki zatrudnienia i wynagradzania: typ umowy o pracę, wysokość prowizji itp.
 • pakiet socjalny: opieka medyczna, ubezpieczenie  proponowane przez firmę szkolenia rozwijające pracownika  dodatki typu: telefon komórkowy, komputer, samochód służbowy itp.  pomoc ze strony firmy w przypadku konieczności przeprowadzki do innego miasta, wynajęcia mieszkania itp.
Pytania, które najczęściej pojawiają się na rozmowie kwalifikacyjnej

Jeżeli będziesz przygotowywał się do spotkania z pracodawcą, to przemyśl wcześniej poniższe pytania, by potem uniknąć niepotrzebnego zdenerwowania, czy zaskoczenia pytaniem.

Gdyby miał(a) Pan(i) opisać swoją osobę w kilku słowach, co byłoby dla Pana(i) najistotniejsze?

Jaki jest Pana(i) stosunek do innych ludzi i pracy w zespole?

Czy w grupie woli Pan(i) pełnić funkcje dominujące, kierownicze czy raczej wybiera Pan(i) funkcje wykonawcze?

Jak znosi Pan(i) przedłużające się sytuacje stresujące, napięcie?

Co lubi Pan(i) robić w wolnym czasie?

Gdzie najchętniej zamieszkałby (zamieszkałaby) Pan(i): w dużym, średnim czy małym mieście?

Jaki typ człowieka najbardziej Panu(i) odpowiada, a jaki najmniej?

Jak układała się Panu(i) współpraca z kolegami w poprzednim miejscu zatrudnienia?

Jakie zadania musiał(a) Pan(i) rozwiązywać z innymi pracownikami?

Z jakich powodów powstawały trudności?

Jak układała się Panu(i) współpraca z przełożonymi?

Proszę wyobrazić sobie, że jest Pan(i) kierownikiem grupy opracowującej dany projekt, co jest dla Pana(i) najistotniejsze w procesie jego realizacji?

Co należało do Pana(i) zadań w firmie X?

Czy wymagania stawiane Panu(i) powodowały trudności?

Czy wykonywanie stałych prac oraz powtarzalnych zajęć sprawia Panu(i) kłopot?

Proszę określić w kilku słowach swoje podejście do wykonywania powierzonych zadań.

Co Pana(i) zdaniem ma największy wpływ na jakość pracy?

Czy uważa się Pan(i) za człowieka dobrze zorganizowanego?

Czy potrafi Pan(i) efektywnie wykorzystywać czas pracy i odpoczywać w czasie wolnym?

Co najbardziej lubi Pan(i) robić w czasie wolnym?

Jak zachowuje się Pan(i) w obliczu trudności?

Proszę w kilku słowach opisać swój stosunek do sytuacji problemowych, konfliktowych.

Jak radzi sobie Pan(i) w sytuacji poszukiwania nowego zatrudnienia?

W jakiej uczelni Pan(i) studiował(a), na jakim kierunku?

Kiedy? Jaki rodzaj szkoły średniej Pan(i) skończył(a)?

Jakie zainteresowania miał Pan(i) na studiach, w szkole?

Czym interesuje się Pan(i) obecnie?

Jakie inne kursy, kursy językowe, szkolenia ukończył Pan(i)? Kiedy to było i gdzie?

Dlaczego zainteresował(a) się Pan(i) właśnie tym rodzajem dokształcenia?

Gdzie pracował Pan(i) po skończeniu nauki?

W jakim stopniu praca zadowalała Pana(Panią)?

W jakim stopniu spełniły się Pana(i) oczekiwania związane ze stanowiskiem pracy i firmą?

Co sprawiło, że pragnie Pan(i) zmienić pracę?

Jakie zadania lub czynności chciałby (chciałaby) Pan(i) wykonywać?

Co robiłby (robiłaby) Pan(i) najchętniej, gdyby miał(a) Pan(i) możliwość wyboru zajęcia?

Co chciałby (chciałaby) Pan(i) osiągnąć w ciągu najbliższych 5 lat?

Co jest dla Pana(i) najważniejsze na nowym stanowisku pracy?

Ile chciałby (chciałaby) Pan(i) zarabiać na nowym stanowisku?

Jakie są Pana(i) oczekiwania względem nowego stanowiska pracy i nowego przełożonego?

Proszę wymienić, co najmniej trzy stanowiska pracy, jakimi jest Pan(i) zainteresowany(a) oraz trzy, których nie chciałby (chciałaby) Pan(i) zajmować.

Proszę opisać idealną dla Pana(i) pracę.

Czy jest Pan(i) żonaty (zamężna)? Czy ma Pan(i) dzieci?

W jakim stopniu potrafi Pan(i) obsługiwać urządzenia biurowe? Jakie?

Jakie zna Pan(i) języki obce? Który w stopniu najlepszym?

Czy jest Pan(i) osobą dyspozycyjną czasowo?

Jaki jest Pana(i) stosunek do podróżowania, zmiany miejsca zamieszkania?

Komentarze

Popularne posty