Porozumienie rodzicielskie wzór

Porozumienie rodzicielskie

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie mają dzieci, to sąd podczas sprawy rozwodowej musi zdecydować, komu powierzyć nad nimi opiekę i gdy obie strony będą chciały zachować władzę rodzicielską, to muszą przedłożyć sądowi porozumienie (tzw. plan wychowawczy).Nie ma gotowego planu opieki rodzicielskiej. Należy go po prostu wypracować. W pierwszej kolejności ustala się, z kim i gdzie dziecko będzie mieszkać, bo może zameldowane tylko w jednym miejscu. trzeba też ustalić, jak często i kiedy będzie odwiedzane przed drugiego rodzica.

Czy będą to spotkania kilkudniowe (z noclegiem), a może tylko kilkugodzinne?

Gdy rodzic mieszka daleko, to gdzie będzie spotykał się z dzieckiem: na palcu zabaw, w domu dziadków, znajomych? Czy w spotkaniach mogą brać udział nowi partnerzy rodzica? Czy jeden z rodziców powinien ustalać z drugim, co będzie robił z dzieckiem? Czy może zabrać go na karuzelę, do cyrku, na lody? Może dziecko jest na coś uczulone, może przyjmuje jakieś leki? Z jakim wyprzedzeniem rodzic, który szykuje się na spotkanie z dzieckiem musi zostać poinformowany, że spotkanie się nie odbędzie? Czy ma prawo "odrobić" odwołane spotkanie?

A co, gdy sam nie może przyjechać w umówionym terminie?

Może też zdarzyć się tak, że spotkanie się wydłuży i wtedy drugi rodzic ma prawo wiedzieć, co się dzieje z dzieckiem. Podobnie rzecz się tyczy miejsca na wakacje.
Uwaga! Rodzice bezwzględnie powinni się informować, dokąd zabierają dziecko. Bezwzględnie trzeba też ustalić, ile pieniędzy przeznaczają na dziecko: jedzenie, ubranie, kształcenie, higienę, rozrywkę. Kwota powinna być podzielona na pół, a alimenty płaci ten z rodziców, z którym dziecko nie mieszka na stałe.
Omówić trzeba również inne wydatki, a więc: zajęcia dodatkowe, wymiana mebli w pokoju dziecka, zakup komputera, instrumentu muzycznego (gdy dziecko gra).

Kto będzie finansował te wydatki i w jakiej wysokości?

No i na koniec pozostaje wypracowanie sposobu nagradzania i karania dziecka, kontrolowania go, wyrażania zgody na różne jego prośby lub zabraniania pewnych zachowań.
Uwaga! Niedopuszczalne jest takie zachowanie, gdy matka kategorycznie czegoś zabrania, a ojciec na to zezwala.

Kłótnia rodziców o dziecko

W sytuacji, w której rodzice nie mogą dojść do porozumienia, komu powierzyć władzę rodzicielską, a komu ją ograniczyć - decyzje podejmuję sąd.
Uwaga! Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza jednak, że rodzic nie może kontaktować się z dzieckiem.
Może je widywać (nawet codziennie), zabierać na święta i wakacje. Ograniczenie władzy nie ma tez nic wspólnego z oceną rodzica (ograniczono mu władze, to pewnie jest złym rodzicem).
Uwaga! Nic z tych rzeczy.
Decyzja sądu wynika tylko z faktu, że rodzice nie mieszkają już razem i nie potrafią się porozumieć jak sprawować opiekę na wspólnym dzieckiem.

Rodzic, który ma ograniczoną władze rodzicielską, nadal ma prawo:
  • decydowania o sprawach, które dotyczą dziecka (np. wybór szkoły, wyjazd na wakacje, czy otrzyma ono paszport, bo by mogło otrzymać ten dokument, to oboje rodzice bezwarunkowo muszą wyrazić zgodę);
  • współdecydować o codziennym życiu dziecka (np. zajęcia pozaszkolne);
  • uczestniczyć w wyborze leczenia, gdy dziecko będzie chore, z prawem wglądu do dokumentacji medycznej.
Z praktyki sądowej wynika, że najczęstszymi powodami konfliktów między rodzicami są zmiana nazwiska dziecka, jego wyjazdy za granicę (czasowe i stałe), sposoby jego wychowywania i wybór szkoły do której ma uczęszczać. 
Wzór porozumienia dotyczącego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej 


Komentarze

Popularne posty