Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód

Jeżeli chcesz się rozwieść, to w celu rozpoczęcia procesu rozwodowego, należy złożyć pozew rozwodowy.

Co powinien zawierać pozew?

W pozwie o rozwód należy umieścić następujące dane:
1. imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby, która domaga się orzeczenia rozwodu;
2. imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego małżonka.

W pozwie o rozwód należy określić czego żądamy, tj.:

1. orzeczenia rozwodu i z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie;
2. orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi;
3. orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci.

Ponadto możemy zażądać orzeczenia o:

1. podziale wspólnego majątku;
2. sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania;
3. eksmisji współmałżonka ze wspólnego mieszkania.

Pozew o rozwód powinien zawierać uzasadnienie, w którym wskazujemy przyczyny naszego wystąpienia o rozwód.

Jak wnieść pozew o rozwód?

Pamiętaj!

Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do niego:

1. odpis zupełny aktu małżeństwa,
2. odpisy aktów urodzenia dzieci (jeżeli są małoletnie)
3. zaświadczenie o dochodach.

Pozew o rozwód powinien oprócz podstawowych elementów, zawierać dowody do rozpoznania na rozprawie ( np. wskazujemy świadków).

Po wniesieniu pozwu o rozwód należy oczekiwać na ustalenie przez sąd wysokości wpisu tymczasowego i na wezwanie sądu, musisz także opłacić wpis w wyznaczonym terminie. Wpis tymczasowy może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Pamiętaj!

Jeżeli nie stać Cie na opłacenie kosztów procesu, to masz prawo wnieść o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. Jako pełnomocnik w sprawie rozwodowej, może wystąpić tylko adwokat. Nie może nim być radca prawny. Ustanowienie pełnomocnika nie jest obowiązkowe.

Ostateczny wpis zostanie określony przez sąd w wyroku, w którym orzeka o rozwodzie, sąd bierze pod uwagę stan majątkowy stron obciążonych kosztami oraz stopień zawiłości sprawy.

Jak przebiega rozprawa o rozwód?

Podczas rozprawy rozwodowej należy udowodnić wszystkie fakty, które przytaczasz.

Musisz pamiętać, ze masz prawo zgłaszać wszystkie dowody za pomocą których chcesz udowodnić podnoszone fakty.

Jako świadków możesz powołać swoich najbliższych krewnych ( np. rodzeństwo lub rodzice). Nie możesz jednak wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie swoich dzieci i wnuków, jeśli nie ukończyły lat 17, a innych dzieci, jeśli nie ukończyły lat 13. W każdej sprawie o rozwód sąd obowiązkowo przesłuchuje małżonków.

Podczas rozprawy słuchaj dokładnie pouczeń sądu i czytaj uważnie wszystkie pisma, które przysyła Ci sąd oraz pouczenia znajdujące się pod pismami.  
O czym sąd rozstrzyga orzekając rozwód?

Sąd orzekając rozwód rozstrzyga o :
• rozwiązaniu małżeństwa,

• władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz alimentach dla tych dzieci.

Ponadto sąd może rozstrzygnąć o:
• podziale wspólnego majątku małżonków, jeżeli przeprowadzenie podziału nie będzie powodem przedłużenia czasu trwania procesu,

• w jaki sposób małżonkowie będą korzystać ze wspólnego mieszkania po rozwodzie,

• eksmisji jednego z małżonków z ich wspólnego mieszkania,

• jak zostanie podzielone wspólne mieszkanie, albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli oboje złożą taki wniosek,

• alimentach na rzecz małżonka.

Sąd w swoim wyroku powinien określić, czy i który małżonek jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżonkowie wspólnie wyrażą takie żądanie, to sąd nie będzie orzekał o winie.

Znaczenie orzeczenia winy przy rozwodzie

Jeżeli sąd wyda wyrok z orzeczenie o winie, będzie to miało bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o konieczność płacenia po rozwodzie alimentów na rzecz drugiego małżonka.

Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego, to nie będzie miał prawa domagać się alimentów.

Ten z małżonków, który zostanie nieuznany przez sąd za wyłącznie winnego i żyje w niedostatku, będzie miał prawo żądać od drugiego małżonka alimentów.

Obowiązek płacenia alimentów drugiemu małżonkowi wygaśnie gdy:

zostanie zawarte nowe małżeństwo przez małżonka, który  otrzymuje alimenty,
jeżeli minie pięć lat od orzeczenia rozwodu, gdy zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Pamiętaj!
Orzeczenie o winie nie ma wpływu na obowiązek płacenia alimentów na rzecz dzieci.

Skutki orzeczenia rozwodu

Gdy sąd orzeknie rozwód, wtedy między małżonkami ustaje wspólnota majątkowa (od tej pory dochody każdego z małżonków, nabyte przez nich rzeczy wchodzą w skład ich odrębnego majątku).

Jeżeli w skład ich wspólnego majątku wchodzi spółdzielcze prawo do mieszkania, ich obowiązkiem jest zdecydować w ciągu roku, który z nich przejmie to prawo.

Ten z małżonków, który wskutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od rozwiązania małżeństwa, wrócić do swojego poprzedniego nazwiska. W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

To Ci może pomóc

Jeśli planujesz rozwód lub separację, masz problemy z alimentami, nie wiesz, jak postępować na sprawie rozwodowej - Kliknij i sprawdź» 

Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? - Kliknij i sprawdź»

Komentarze

Popularne posty