Dofinansowanie do wymiany pieca CO

Jak dostać dofinansowanie do wymiany pieca CO?

Spalanie w picach niskiej jakości węgla, drewna lub śmieci zanieczyszcza powietrze i przyczynia się do poważnych chorób. Dlatego powinieneś jak najszybciej zmienić sposób ogrzewania na bezpieczny dla zdrowia i środowiska.


Zasady dofinansowania do wymiany pieca CO

Są podobne w poszczególnych gminach. Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca CO:
  • dowiedz się w gminie, czy są pieniądze na ten cel i jakie warunki musisz spełnić, aby je otrzymać. W większości przypadków taką dotację uzyska każdy, kto zlikwiduje stary węglowy piec i zakupi nowoczesne urządzenie nie zanieczyszczające środowiska. Dofinansowanie przysługuje także, gdy podłączysz dom do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
  • policz koszty związane z inwestycją i upewnij się, że wystarczy Ci pieniędzy na jej sfinansowanie. Najlepiej poproś o kosztorys którąś z rekomendowanych przez miasto lub gminę firm. Zwrot kosztów otrzymasz dopiero po wymianie starego pieca na nowe urządzenie. 
Uwaga! Jeśli nie masz środków, to poszukaj firmy, która bezgotówkowo wymieni piec, a we wniosku o dofinansowanie wpisz jej numer konta. Wtedy pieniądze zostaną przelane na rachunek wykonawcy. 

Złóż wniosek o dofinansowanie na wymianę pieca CO

Zanim rozpoczniesz wymianę pieca, złóż w gminie wniosek o dofinansowanie do jego zakupu i montażu. Jeśli zaczniesz prace wcześniej, możesz nie dostać wsparcia. Wraz z wnioskiem złóż wymagane dokumenty (m.in. tytuł prawny do lokalu oraz kosztorys uwzględniający demontaż starego pieca i montaż nowego). 
Uwaga! Przy podpisywaniu dokumentu musisz wyrazić zgodę na wizytę kontrolerów, którzy potwierdzą istnienie starego pieca.  

Kto dostanie dofinansowanie do wymiany pieca CO?

O dofinansowanie mogą wystąpić zarówno osoby fizyczne, jak i spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytwarzanego we wspólnej kotłowni, a także przedsiębiorcy.

Ile wynosi dofinansowanie do wymiany pieca CO?

Wysokość dofinansowanie jest różna i zależy od środków, jakimi dysponują poszczególne miasta i gminy. Zwykle ustalana jest procentowo z określeniem maksymalnej kwoty. Dotacja w zależności od gminy wynosi od 40 do 100% poniesionych na inwestycję kosztów.

Może ona objąć zakup i montaż pomp ciepła, instalację nowoczesnego kotła na węgiel, drewno lub pelet (ekologiczne paliwo z trocin). Szczegółowe informacje dotyczące kwot i limitów dotacji znajdziesz na stronie internetowej swojego miasta lub gminy. 

Rozlicz wydatki na wymianę pieca CO

Po wymianie pieca zgłoś się do gminy po dofinansowanie. 
Uwaga! Musisz przynieść wszystkie rachunki. Gminy zwykle wymagają faktur VAT lub rachunków z potwierdzeniem zapłaty (zapytaj o to przy zawieraniu umowy). 

Dofinansowanie nie tylko na wymianę pieca CO

Z programu Czyste Powietrze mogą być częściowo sfinansowane także:
  • docieplenie przegród budynku;
  • wymiana okien i drzwi;
  • montaż lub modernizacja centralnego ogrzewania, kolektorów słonecznych, instalacja ciepłej wody;
  • montaż wentylacji z odzyskiem ciepła. 
Kredyt na zakup kotła olejowego lub gazowego

Niestety, nie wszyscy otrzymają dofinansowanie na wymianę pieców OC, ponieważ pieniądze wypłacane są do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Nie we wszystkich gminach są również na to fundusze.

W takiej sytuacji możesz się starać o tańszy, preferencyjny kredyt na zakup kotła olejowego lub gazowego (pieniądze nie mogą być przeznaczone na inny cel). Dofinansowanie i tańsze pożyczki udzielane są za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Komentarze

Popularne posty